Българин плати над 7 млн. лева данък върху доходите си

Българин плати над 7 млн. лева данък върху доходите си

Най-големият данъкоплатец физическо лице е платил над 7,1 млн. лв. данък върху доходите си през миналата година, сочат данни на НАП. Вторият в класац

Най-големият данъкоплатец физическо лице е платил над 7,1 млн. лв. данък върху доходите си през миналата година, сочат данни на НАП.
Вторият в класацията на хората, платили най-много данъци, е внесъл в държавната хазна малко над 2 млн. лв. данък.
Останалите в топ 10 на хората, които са платили най-много данъци, са внесли в хазната между малко под 1 млн. лв. и 1,8 млн. лв.
Доходите на тези хора вероятно са около 10 пъти по-големи от платените от тях данъци.
Причината за това е, че данъкът върху доходите е 10 на сто. Но за едноличните търговци данъкът е 15%.
А освен това получените доходи може да бъдат намалявани с различни нормативно признати разходи според вида на доходите.
Например за хората със свободни професии нормативно признатите разходи са 25%, а за получени доходи от авторски права за разход се признават 40% от доходите.

COMMENTS

WORDPRESS: 0