НСТС: Минималната заплата става 710 лева, всички пенсии се увеличат със 6,1%

НСТС: Минималната заплата става 710 лева, всички пенсии се увеличат със 6,1%

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе дистанционно заседание, на което бе обсъден проекта на Закон за държавния бюджет на Реп

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе дистанционно заседание, на което бе обсъден проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., съобщиха от пресцентъра на МС.
Предвижда се увеличение на размера на минималната работна заплата от 650 на 710 лв., считано от 1 април 2022 г., както и увеличение на заплатите на педагогическите специалисти до 125% от средната работна заплата за страната.
В областта на социална политика за 2022 г. са предвидени допълнителни средства за изпълнението на мерки, заложени в Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. Ще бъдат отделени 90 млн. лв. за повишаване ефективността на семейните помощи за деца, 56.7 млн. лв. за социално приобщаване и предоставяне на целенасочена и насърчителна подкрепа на уязвимите групи от хора с увреждания, 223.5 млн. лв. за обезпечаване на кумулативния ефект от увеличаването на минималната работна заплата и на коефициента от 1.2 на 1.4 при определяне на възнаграждението на личните асистенти, 50.1 млн. лв. за допълване на средствата за изплащане на целеви помощи за отопление във връзка с поскъпването на енергоносителите, 36.5 млн. лв. – за месечни целеви помощи при обявено извънредно епидемично положение на семейства с деца до 14-годишна възраст, 111.7 млн. лв. за увеличаване средно с 31% на стандартите за финансиране на социалните услуги, 852 млн. лв. за изплащане на добавки към пенсиите на пенсионерите за първите шест месеца на 2022 г. във връзка с преодоляване на последиците от COVID-19.
Предвижда се и от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2021 г., да се увеличат с 6,1%. Като се прибавят еднократните допълнителни суми към тях, се очаква ръстът на пенсиите да е с 13,4%.
Средната пенсия през 2022 г. ще достигне 573.76 лв. без COVD добавката от 60 лв., която ще се изплаща на всички пенсионери в периода януари-юни.
От 1 юли минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши на 392.57 лв. Паричното обезщетение за гледане на дете до 2-годишна възраст ще се повиши на 710 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии през 2022 г. е 1500 лв.
От 1 април се предлага да се увеличи обезщетението за отглеждане на детето до двегодишна възраст от 650 на 710 лв. От същата дата минималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 12,00 лв. на 18,00 лв., а максималният дневен размер се повишава от 74,29 лв. на 85,71 лв.

COMMENTS

WORDPRESS: 0