Удължават COVID мерките до 12 октомври

Удължават COVID мерките до 12 октомври

Противоепидемичните мерки срещу COVID-19 в страната са удължени до 12 октомври. Това става със заповед на здравното министерство, която влиза в сила о

Противоепидемичните мерки срещу COVID-19 в страната са удължени до 12 октомври. Това става със заповед на здравното министерство, която влиза в сила от днес.
Остава задължително носенето на предпазни маски в лечебни заведения, социални институции от резидентен тип за деца и възрастни. Изключение се допуска за деца до 6-годишна възраст.
Всички хора, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора, трябва да спазват физическа дистанция от 1.5 м.
Помещенията във висшите учебни заведения трябва редовно да се проветряват и да осигуряват дезинфекция. Не трябва да се допускат на работа или в университета хора с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други). При възможност и по преценка те ще трябва да организират и дистанционна форма на работния процес (надомна работа/работа от разстояние) и/или работно време с променливи граници или работа на смени.
В обществените и търговските обекти е задължително на входовете да има дезинфектанти, както да се осигури дистанция от метър и половина.
Задължително остава и провеждането на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми на COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

COMMENTS

WORDPRESS: 0