Средна брутна месечна заплата от 2 198 лв. отчетоха от Статистиката

Средна брутна месечна заплата от 2 198 лв. отчетоха от Статистиката

През първото тримесечие на 2024 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 3.5% спрямо четвъртото тримесечие на миналата година и достига 2

През първото тримесечие на 2024 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 3.5% спрямо четвъртото тримесечие на миналата година и достига 2 198 лева, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Други дейности“ – с 16.9%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 10.2%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 10.0%.
Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 16.8%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности:
„Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с по 24.4%, „Операции с недвижими имоти“ – с 21.5% и в „Строителство“ – с 20.7%.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:
„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 5 252 лева;
„Финансови и застрахователни дейности“ – 3 395 лева;
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива“ – 3 035 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
„Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 366 лева;
„Други дейности“ – 1 528 лева;
„Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 543 лева.

COMMENTS

WORDPRESS: 0