Приемат документи за финансова помощ за ученици от 1-ви до 4-и клас

Приемат документи за финансова помощ за ученици от 1-ви до 4-и клас

Родителите на ученици от 1-и, 2-и, 3-и, 4-и и 8-и клас вече могат да подават заявления за отпускане на еднократна помощ от 300 лв. Сумата се изплаща

Родителите на ученици от 1-и, 2-и, 3-и, 4-и и 8-и клас вече могат да подават заявления за отпускане на еднократна помощ от 300 лв.
Сумата се изплаща на два пъти, като половината от размера може да бъде получена след влизане в сила на заповедта за отпускане, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. За получаването на втората част от помощта не е необходимо повторно подаване на документи.
Досега тя се получаваше само от семействата на ученици, записани в първи и осми клас. Право на това подпомагане вече ще имат и записаните във втори, трети и четвърти клас, независимо дали училището е държавно, общинско или частно, при положение, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството, обясниха от Агенцията за социално подпомагане.
Помощта се предоставя без значение от размера на доходите на родители и осиновители, приемни семейства/семейства на близки и роднини, за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; настойник/попечител, който отглежда детето.
Документи се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след записване на детето в съответния клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година. Изключение се прави в случаите, в които поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но за не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.
Помощта ще трябва да се върне, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Освен това сумата ще се възстановява на държавата, ако ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок.

COMMENTS

WORDPRESS: 0