НСИ: Българинът средно живее около 73 години

НСИ: Българинът средно живее около 73 години

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на България, изчислена за периода 2019 - 2021 г., е 73,6 години, като спрям

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на България, изчислена за периода 2019 – 2021 г., е 73,6 години, като спрямо предходния период (2018 – 2020 г.) намалява с една година, съобщи Националният статистически институт.

Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

 

Средната продължителност на живота при мъжете е 70,1 години, докато при жените е със 7,3 години по-висока – 77,4 години.

Спрямо 2011 през 2021 г. при мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 0,3 години, докато при жените остава непроменена.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2,4 години по-висока (74,3 години), отколкото на населението в селата (71,9 години). Спрямо 2011 г. за населението в градовете намалението е с 0,3 години, а за населението в селата – с 0,1 години.

За хората, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15,2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13 и 17,1 години. В сравнение с 2011 г. през 2021 г. очакваната продължителност на живота на хората, навършили 65 години, намалява с 0,3 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 70,5 години в област Видин до 75,5 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Ловеч (8,4 години), а най-малка – в област Кърджали (5,7 години).

COMMENTS

WORDPRESS: 0