МОН промени Наредбата за провеждане на конкурси  за директори

МОН промени Наредбата за провеждане на конкурси за директори

Промени в Наредбата за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и

Промени в Наредбата за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование са публикувани за обществено обсъждане на сайта на Министерството на образованието и науката.
Измененията са съобразени с решението на Върховния административен съд от юни 2023 г., който отмени текста за участие на представител на МОН в комисиите по провеждане на конкурсите за директори на общински училища.
В новия текст на наредбата на мястото на представителя на МОН се предлага още един представител на регионалните управления на образованието (РУО). След влизане в сила на измененията, в комисиите за провеждане на конкурсите за директори на общински училища ще се включват общо трима представители на РУО. Без промяна остават останалите членове на комисиите – представител на съответната общинска администрация, както и представител на обществения съвет в училището.
Целта на предложените изменения е да гарантират условия за законосъобразно провеждане на конкурсите за директори на държавните и общинските институции.
Проектът на наредба е публикуван тук.

COMMENTS

WORDPRESS: 0