Народното събрание реши измененията в закона да влязат в сила от първо число на месеца, следващ месеца на влизането в сила на решение на Съвета на Европейския съюз за предоставяне на разрешение на България да въведе специална мярка за дерогация относно общата система на данъка върху добавената стойност, но не преди 1 януари 2023 г..

Увеличаването на прага засяга и самонаетите лица, обясни Мартин Димитров. Догодина ни чака по-сложен дебат, ако искаме праг от 166 000 лв. и за него поискаме дерогация от ЕС, тъй като това е максималната стойност, обясни той каква би била евентуална втора стъпка по отношение на още едно увеличения на прага.

Кирил Ананиев от ГЕРБ-СДС също потвърди, че новият праг ще бъде факт, след като се получи съгласието от ЕК или не по-рано от 1 януари 2023 г. Така и следващото правителство ще може да си направи макрорамката на бюджета и приоритетите, които ще следва, посочи той. По думите му всичко ще зависи и от приходите, предвидени в бюджета за следващата година. Има основания да се вдигне прагът и до 166 000 лв., за да се облекчи още бизнесът, смята Ананиев.

По отношение на ефектите за бюджета и в зависимост от това колко фирми ще изберат да се дерегистрират, загубите ще бъдат между 85 и 130 милиона лв., пишат в мотивите си вносителите.

Не бе прието предложението на Йордан Цонев от ДПС облагаема доставка с нулева ставка с място на изпълнение на територията на страната да е и доставката на ваксини, не само доставката на ваксини срещу COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези ваксини, както е в момента.