Държавата взема нов заем от 500 000 000 лева

Държавата взема нов заем от 500 000 000 лева

За трети път в рамките на по-малко от месец Министерството на финансите ще излезе на дълговия пазар у нас. След като в две емисии държавната хазна се

За трети път в рамките на по-малко от месец Министерството на финансите ще излезе на дълговия пазар у нас. След като в две емисии държавната хазна се финансира с по 500 000 000 лева до общо 1 милиард днес БНБ, която е агент по българския дълг, обяви нов заем в същия размер.
Книжата ще са от нова емисия с матуритет от 10 години и половина. С трите емисии общо държавата вече ще е взела 1,5 млрд. лв. дълг при лимит от 7.3 млрд. лв. до края на годината.
На последната емисия, на която беше преотворена 7,5 г. емисия за втори път лихвата по нея се увеличи с 2,7 спрямо дебюта и в края на миналата година до 1,33%.
Междувременно Министерството на финансите съобщи, че са изплатени 1,275 млрд. евро в полза на държателите на седемгодишни еврооблигации на Република България, които са част от емитираните през март 2015 г. на международните капиталови пазари три транша облигации по средносрочната програма за емитиране на дълг на външните пазари. В сумата са включени номиналната стойност на облигацията в размер 1,250 млрд. евро, както и последният дължим лихвен купон в размер на 25,0 млн. евро. По другите два транша – 12 годишна и 20 годишна емисии облигации – са изплатени редовни лихви общо в размер на 54,375 млн. евро.
На 21.03.2022 г. Министерството на финансите изплати и лихвени купони по двойния транш седем и дванадесет годишни облигации, емитирани през март 2016 г. на международните капиталови пазари по средносрочната програма за емитиране на дълг на външните пазари, общо в размер на 46,950 млн. евро.
Общата сума на извършените плащания през март 2022 г. по емитираните през 2015 г. и 2016 г. еврооблигации възлиза на 1 376,325 млн. евро, в т.ч. 1 250,0 млн. евро погашения и 126,325 млн. евро лихви.
В резултат на извършените дългови операции през месеца, държавният дълг на България се редуцира със 748,0 млн. евро – от 15,962 млрд. евро в края на 2021 г. на 15,214 млрд. евро в края на март 2022 година. Това представлява спад в съотношението дълг към прогнозното ниво на брутния вътрешен продукт с близо 2,7 процентни пункта съответно от 23,5 % на 20,8 %.

COMMENTS

WORDPRESS: 0