Закриха Министерството на инвестиционното проектиране

43-ото Народното събрание закри Министерството на инвестиционното проектиране, съобщи БГНЕС. С поправки в Закона за устройство на територията,

43-ото Народното събрание закри Министерството на инвестиционното проектиране, съобщи БГНЕС.
С поправки в Закона за устройство на територията, внесени от парламентарната група на ГЕРБ, министерството, създадено от кабинета „Орешарски“ бе закрито, а функциите му отново преминават в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Всички функции на министъра на инвестиционното проектиране се поемат от министъра на регионалното развитие и благоустройството – Лиляна Павлова. Тя ще осъществява държавната политика по устройство на територията, ще координира дейността на централните и териториалните органи на изпълнителна власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация, ще извършва методическо ръководство и упражнява контрол върху цялостната дейност по устройство на територията. Ще назначава Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и организира неговата работа.
В изпълнение на правомощията си в областта на устройство на територията министърът на регионалното развитие и благоустройството ще издава подзаконовите нормативни актове, предвидени в закона. Функциите на министъра на инвестиционното проектиране по отношение на Дирекцията за национален строителен контрол и Агенцията по геодезия, картография и кадастър също се поемат от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Поправките в Закона за устройство на територията, с които на практика се закрива Министерството на инвестиционното проектиране, бяха приети още днес на първо и второ четене в пленарната зала.

COMMENTS

WORDPRESS: 0