Излизаме в платен отпуск и без съгласието на шефа

В платен отпуск може да се излиза и без съгласието на работодателя, а само с двуседмично предизвестие, обяви Главната инспекция по труда. ГИТ пу

В платен отпуск може да се излиза и без съгласието на работодателя, а само с двуседмично предизвестие, обяви Главната инспекция по труда. ГИТ публикува разяснения за графиците на отпуските за 2015 г. и за правилата, предвидени в Кодекса на труда. Графиците за следващата година трябва да са готови до 31 декември 2014 г. Работодателят няма право да отказва отпуск без основателна причина, ако той е поискан за дати, които са заявени в графика. Ако откаже, работникът има право сам да си определи кога ще почива, единствено трябва да подаде предизвестие, обясниха от ГИТ. Шефът също може да пусне работника в отпуск, без да го пита, ако цялата фирма ще почива повече от 5 дни или отпускът не е бил поискан в рамките на предварителния график.
Работниците имат право на прехвърляне на 10 дни от отпуска си за тази година през 2015 г. дори и да не са подали заявление за прехвърляне до работодателя си, категорични са от инспекцията. Тези 10 дни се погасяват по давност след изтичане на 2 г. след годината, за която се полагат. В пълния си размер обаче се запазват неползваните отпуски, ако през годината, за която се полагат, работникът е бил в болнични или отпуск по майчинство. Тогава те са валидни две години след годината, в която работникът се е върнал на работа.
При напускане на работа или уволнение на човек фирмата трябва да му плати целия неизползван отпуск, непогасен по давност, дори да не е прехвърлен по съответния ред.

COMMENTS

WORDPRESS: 0