Димитър Костов ще оглави банковия надзор

Подуправителят на БНБ и бивш финансов министър Димитър Костов най-вероятно ще поеме управление "Банков надзор" в БНБ след като Цветан Гунев бъде

Подуправителят на БНБ и бивш финансов министър Димитър Костов най-вероятно ще поеме управление „Банков надзор“ в БНБ след като Цветан Гунев бъде освободен, научи „24 часа“. Днес Комисията по правни въпроси към 43-ото Народното събрание единодушно одобри освобождаването от длъжност подуправителя на Българската народна банка и шеф на банковия надзор Цветан Гунев. Остава и парламентът на приеме проекторешението, внесено от Цветан Цветанов и това явно ще се случи.
Парламентът може да прекрати предсрочно правомощията на член на управителния съвет на БНБ ако той е във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца или ако е признат за виновен за съществено нарушение на служебните задължения.
Цветан Гунев има повдигнати обвинения за действия, извършени като подуправител, ръководещ управление „Банков надзор“, като с решение на Софийския апелативен съд той е отстранен окончателно от длъжност на 11 декември 2014 година, тъй като с присъствието си в банката би могъл да възпрепятства провежданото разследване. От средата на месец юни миналата година Гунев фактически не изпълнява правомощията си на подуправител, тъй като след образуваното срещу него досъдебно производство Гунев излиза в отпуск до приключването на процесуалните действия.
„Установено е, че при изпълнението на функциите си на подуправител, ръководещ „Банков надзор“, Цветан Гунев не е приложил следващите се надзорни мерки спрямо Корпоративна търговска банка за констатирани нарушения и нередности в дейността й, изготвяните доклади не отразяват реалното състояние на КТБ, не е упражняван надлежен контрол върху дейността на служителите в повереното му управление и е поддържал със собствениците на банката отношения, несъответни на изпълняваните от него надзорни функции“, пише още в мотивите към проекторешението.
Димитър Костов е член на Управителния съвет на Българската народна банка и подуправител, ръководител на управление „Банково“, от 11 юни 2005 г., като е избран от Народното събрание за втори 6-годишен мандат, считано от 12 юни 2011 г. Преди да заеме тези длъжности, той е бил председател на УС на Асоциацията на търговските банки и изпълнителен директор на търговска банка „Алианц България“ АД от август 1999 г. Бил е изпълнителен директор на „Централна кооперативна банка“ АД от май 1997 г. до август 1999 г. Заемал е следните длъжности: министър на финансите (1995 – 1997 г.), първи заместник-министър на финансите (1993 – 1995 г.), заместник-министър на финансите (1990 – 1992 г.), член на комисията по външен дълг (1993 – 1994 г.), член на Пленарния съвет на БНБ (1991 – 1997 г.), управител за България в Световната банка (1995 – 1996 г.).
Димитър Костов е икономист, завършил е Университета за национално и световно стопанство през 1981 г., София. Има следдипломни квалификации в Икономическия институт в Болдър, Колорадо, САЩ и Института за публични и международни отношения „Удро Уилсън“ към университета в Принстън, САЩ.
Понастоящем Димитър Костов е председател на Съвета на директорите на „Монетен двор“ ЕАД и на Националния съвет за платежни системи. Заместник-управляващ е в организациите от групата на Световната банка, в които Република България членува, и в Европейската банка за възстановяване и развитие.
Димитър Костов е роден на 22 септември 1957 г., женен, с две деца. Владее английски език.

COMMENTS

WORDPRESS: 0