Жените с два пъти по-ниски пенсии от мъжете

Жените получават близо два пъти по-ниски пенсии и по-ниски обезщетения от мъжете. За сметка на това живеят по-дълго и респективно получават по

Жените получават близо два пъти по-ниски пенсии и по-ниски обезщетения от мъжете. За сметка на това живеят по-дълго и респективно получават по-дълго по-малка пенсия. Причините за това са, че жените работят за по-ниски заплати, защото обикновено са заети в такива отрасли, а и по-рядко заемат ръководни постове, пенсионират се обаче по-рано и още по-важно – с по-малко години осигурителен стаж. „Склонни са да приемат по-ниско платена работа от мъжете. Професионалното им развитие често се възпрепятства поради семейни ангажименти и грижи за зависими членове на фамилията. Също така и феноменът „стъклен таван“ не позволява на голяма част от жените да израстват в кариерата и да заемат по-добро място в обществения живот“.
Това изтъкват от Националния осигурителен институт в анализ „Джендър аспект на социалноосигурителните обезщетения за пенсии от Държавното обществено осигуряване“. В него се сравняват данните за 2009 и 2013 г. Тенденцията за по-ниския размер на плащанията на жените е трайна, съобщава в. „Сега“. Затова от НОИ препоръчват мерки и политики, които да доведат до по-балансирано и хармонично съчетаване на професионалните или трудовите ангажименти със семейния живот, за да се намали разликата в заплащането и в обезщетенията и пенсиите.
Анализът най-вероятно е изготвен във връзка с дискусиите за пенсионната реформа. Едно от предложенията, идващо от синдикатите, е да се изравни необходимият стаж за пенсия за двата пола. От 1 януари той се увеличи с четири месеца до 35 години за жените и до 38 години за мъжете. В предложените варианти от вицепремиера Ивайло Калфин се предвижда стажът за мъжете да нараства до 40 г., а за жените – до 37 г. Възрастта за пенсиониране за двата пола се предвижда пък да стане 65 г. през 2027 г. Според бившия социален министър Иван Нейков самотните възрастни жени са едно от гнездата на бедност у нас именно заради пенсионната система. Заради това Нейков настоява да се увеличат годините за пенсия и да се изравнят с тези на мъжете.
Данните на НОИ показват тревожна картина. От всички пенсионери у нас, които получават наследствени пенсии, 80 на сто са жени. От всички прекратени поради смърт пенсии през 2013 г. близо 51% са на мъже. Делът им се увеличава, макар и минимално, спрямо 2009 г. През 2013 г. средната възраст на възрастните хора с лични пенсии за стаж и възраст е стигнала 72,1 години, т.е. регистрирано е увеличение от девет месеца. Средната възраст на жените обаче е станала 72,8 години, а на мъжете – 71,2 години. Средният осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, при личните пенсии за осигурителен стаж и възраст за двата пола е 37,3 години. Жените обаче са се осигурявали значително по-малко време – 32,9 години срещу 43,2 години за мъжете. Това заедно с по-ниския индивидуален коефициент за жените води до средна пенсия за стаж и възраст от 221.80 лв. през 2013 г. Тя е близо два пъти по-ниска от тази на мъжете – средно 385.19 лв.
При вдовишките добавки картината е същата, защото по-ниските пенсии на жените дават по-нисък размер за преживелите ги съпрузи. Средният размер за мъжете е 40.57 лв., като е много по-нисък от този на жените – 64.67 лв. Освен това броят на вдовишките добавки, които се получават от жените, е над 580 000 и е над четири пъти повече от тези за мъжете.
При обезщетенията за безработица също се отразяват по-ниските доходи на жените, но и фактът, че те остават по-често без препитание. От всички обезщетения за безработица от НОИ 53,5 на сто са за жените. Още по-притеснително е, че от всички регистрирани с право на обезщетение за дълготрайна безработица жените са над 72 на сто. За сравнение през 2009 г. делът им е бил 67,5%. При близо 267 лв. средно обезщетение мъжете са получавали средномесечно по близо 286 лв. Това е с 37 лв. повече, отколкото за жените.
Жените печелят при сравнението на годините, през които се получават парите за старини. Жените у нас получават средно пенсия 5,8 години по-дълго. Средната продължителност за тях е 23,9 години, а за мъжете – 18,1 години. Спрямо 2009 г. продължителността общо за двата пола е нараснала от 19,8 г. до 20,9 г.
В Европа съществува напълно идентичен проблем. Доклад на еврокомисаря по правосъдие и граждански права през 2013 г. показа, че жените на Стария континент получават с 39% по-ниски пенсии, а причините са същите като у нас. Според доклада българките вземат с около 33 на сто по-ниски пенсии. Така България попадна по средата сред 17-те държави членки със съществени разлики между пенсиите на двата пола, като най-фрапиращо е положението в Люксембург с 47% разлика.

COMMENTS

WORDPRESS: 0