Нова тактика: Ще проверяват горивата по тъмно и в почивните дни

По нареждане на министъра на икономиката Божидар Лукарски и след анализ на риска, който сме провели, установяваме, че има необходимост и започвам

По нареждане на министъра на икономиката Божидар Лукарски и след анализ на риска, който сме провели, установяваме, че има необходимост и започваме проверки на горивата в тъмната част на денонощието в почивните дни. Това каза Стефан Цаков, председател на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. „Основното, което ще проверяваме са документи за проследяване на горивото, основно свързани с декларации за съответствие. При тях откриваме проблеми, свързани с декларации, които не съответстват на партидите на съответните горива, което по никакъв начин не гарантира, че тези горива са предварително изпитани и качествени“, каза той. По думите му, ако горивото не е от упомената партида – не се знае от къде е то. Той обясни, че при извършването на проверката ще бъдат проверявани всички документи. Цаков заяви, че където е установено разминаваме в проследимостта ще бъдат взимани веднага проби за качеството в горивата. „Засилваме изключително документалния контрол, за да е всеобхватен по всички обекти, за да можем да осигурим качеството, което търсим. Друг голям проблем, който досега се подценяваше това е нередовното почистване на резервоарите за течни горива на бензиностанциите“, коментира той. Цаков заяви, че има нормативно изискване, един път годишно да бъдат почиствани резервоарите, като допълни, че това е една от основните причини за оплакванията. „Има технологични утайки и вода, които остават в резервоарите и много често получаваме сигнали за спрели автомобили с вода във филтъра“, каза още Стефан Цаков.

COMMENTS

WORDPRESS: 0