Надя Маринова е назначена за заместник-министър на туризма

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов за заместник-министър на туризма е назначена Надя Маринова. Надя Маринова е магистър по иконо

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов за заместник-министър на туризма е назначена Надя Маринова.
Надя Маринова е магистър по икономика от университета Braunschweig, Германия, притежава също така магистърски степени от Техническия университет и от Университета за национално и световно стопанство в София. Защитила е степен „доктор“ в Нов български университет и пред БАН (ВАК). Има 18-годишен академичен опит в Нов български университет, от които 12 години преподавателски в областта на мениджмънта и маркетинга в туризма и управление на проекти в туризма. Участвала е в реализирането на редица проекти за развитие на интегриран туризъм, по въпросите на младежта и екологията. Притежава управленски опит в сферата на туризма, заемала е и длъжността директор на дирекция в Министерството на младежта и спорта. От 2004 г. е вицепрезидент на „Европейската мрежа от младежки центрове“ към Съвета на Европа.

COMMENTS

WORDPRESS: 0