Прокуратурата отрече да има данни за подслушвани протестиращи

Няма никакви данни СРС да са прилагани по отношение на лица, участвали в протести. Това заявяват от прокуратурата във връзка с оперативно дело "

Няма никакви данни СРС да са прилагани по отношение на лица, участвали в протести. Това заявяват от прокуратурата във връзка с оперативно дело „Червей“.
От прокуратурата уточняват, че през 2014 г., по утвърден план, са извършвани проверки за спазване на разпоредбите на ЗСРС в органи, които имат право да искат използване на специални разузнавателни средства. Такива проверки са осъществени в служба „Военна информация“, а след това и в служба „Военна полиция“.
Всяка от проверките завършва с доклад на проверяващия екип прокурори, с отразени в него констатации и препоръки. Докладите относно посочените две служби са изпратени на министъра на отбраната и на ръководителите им.
На 13.11.2014 г., в рамките на същата проверка, главният прокурор е издал разпореждане за извършване на такава проверка в Дирекция „Сигурност“ на Министерството на вътрешните работи. Тя е осъществена от екип от 7 прокурори, като освен посочената дирекция, са обхванати и дирекциите „Информация и архив“ и „Инспекторат“ на МВР (само по отношение на дейността по ЗСРС). Резултатите от проверката са обективирани в доклад, представен на главния прокурор. Той съдържа съответни препоръки и на 26.01.2015 г. пълно копие от него е било изпратено на министъра на вътрешните работи. Докладът съдържа и предложения за изпращането му на Софийска градска прокуратура, с оглед на констатирани данни за престъпления по чл. 284в НК (противозаконно разрешаване или прилагане на СРС), както и по чл. 282 НК, извършени от длъжностни лица. С оглед на това, СГП осъществява определени действия по разследване.
Разследването обхваща и начина на искане, разрешаване и прилагане на СРС по конкретно оперативно дело с условно наименование „Червей“. То касае действия на служители на МВР, осъществяващи нерегламентиран достъп до класифицирана информация. Проверяващият екип е установил, че обект на СРС е била АИС (автоматизираната информационна система), като общият срок на разрешеното СРС е бил 300 дни – над срока по закон (чл. 21 ЗСРС). Няма никакви данни СРС да са прилагани по отношение на лица, още повече спрямо участвали в протести, каквито твърдения се появиха в публичното пространство. Обектът на СРС, разрешаването му (мотиви, срок), начинът на прилагане, както и съответствието им с разпоредбите на ЗСРС подлежат на детайлно изясняване, с оглед преценка за евентуални престъпления.

COMMENTS

WORDPRESS: 0