Предлагат Любомир Христов за управител на БНБ

В отворено писмо до президента, премиера и всички председатели на парламентарни групи няколко организации предлагат Любомир Христов за управител

В отворено писмо до президента, премиера и всички председатели на парламентарни групи няколко организации предлагат Любомир Христов за управител на БНБ, съобщи БГНЕС.
„Преди повече от година предложихме пакет от законодателни промени, с които да се унифицира българското законодателство в областта на банковата система с това на ЕС. В последвалата публична дискусия тези предложения не получиха аргументирани възражения, но на практика малка част от тях станаха правна норма. Позволяваме си да припомним все още неприетите текстове, тъй като само общото им действие може да доведе до нормалното функциониране на системата“, се съобщава в отвореното писмо, подписано от Георги Атанасов от Български финансов форум, Рачо Петров от Сдружение ГЛАС, Васил Кендов от Асоциация на потребителите на банкови и финансови услуги, Богомил Николов от Асоциация Активни потребители, Проф. Кръстьо Петков, СИБ, Росица Денева, ИДФК, Доцент Минчо Христов, СУ „Св. Климент Охридски“, Румен Гълъбинов, Форум Ikonomika.mobi, Адв. Валентина Иванова, БФФ, адв. Веска Волева, Десислав Данов, БФФ, Владимир Барбутев, Нели Сало, Недялка Петрова.
Според тях напрежението в обществото през последните шест месеца е поставил силен акцент върху необходимостта от реформи. „За всеки непредубеден наблюдател е ясно, че неадекватното нормотворческо и надзорно поведение на банковия регулатор предизвика тежка криза, довела до поредното мащабно ощетяване на населението. Поради изброените причини, към текстовете на необходимите промени правим и предложение за нов управител на Централната банка, като номинация на неправителствения сектор“, заявяват в отвореното писмо експертите.
За нов управител на БНБ експертите предлагат кандидатурата на председателя на Управителния съвет на Института на дипломираните финансови консултанти д-р Любомир Христов, тъй като според тях той е доказал своя професионализъм и неподвластност на корпоративни интереси и с активната си позиция от години отстоява обществения интерес. „Персоналната му ангажираност към въпросните реформи е гаранция за наличието на воля и решимост същите да станат факт. Смятаме освен това, че с действията си следваме добрите практики за това как се прави избор за отговорен пост в цивилизования свят – посредством открита и честна дискусия относно качествата на номинираните кандидати. Днес това е от особено значение у нас предвид необходимостта от възстановяване на доверието и нормализиране на работата в банковия сектор и икономиката като цяло“, заявяват експертите.
Експертите предлагат законодателни промени за унифициране на правната рамка на България с тази на Европейския съюз:
1. Учредяване на ефективен регулаторен орган извън БНБ за регулиране на поведението на банките и другите финансови институции спрямо техните клиенти. Прилагане на ясни регулаторни правила за поведение на финансовите институции. Забрана на подвеждащи и измамни практики и пълно предотвратяване възможността за едностранна промяна на лихвите по вече отпуснати кредити въз основа на неясно използвани фактори и показатели.
2. Закон за Финансов омбудсман – орган за извънсъдебно решаване на спорове между банки и други финансови институции и техните клиенти. Бързо (до 3 месеца), окончателно, извънсъдебно и безплатно за клиентите решаване на спорове.
3. Отмяна на чл. 417, т. 2 от ГПК в частта му за банките. Банките да не могат да продават имотите на хората по извлечение от своите счетоводни сметки, които често са неверни и съдържат недължими от клиентите суми.
4. Закон за несъстоятелността на физическите лица, с който да се разграничат тези, които не искат да обслужват дълговете си, от тези, които наистина не могат. Това ще даде шанс на последните за ново начало.
5. Промени в действащото законодателство с цел премахване на пречките за завеждане на колективни искове срещу банки и осигуряване на достъп до правораздаване за хора, поставени в неравностойно положение от страна на финансови институции.
В писмото експертите предлагат и биографията на д-р Любомир Христов, в която е записано още:
Биографията на д-р Христов е добре известна не само на специалистите във финансовия сектор. Завършил е УНСС. Последователно е работил като асистент, ст. асистент и главен асистент. Преподава и прави изследвания по теория на централното планиране и макроикономика. През 1989 г. прекратява преподаването на дисциплината „Планиране и баланс на народното стопанство“ и я замества с лекции и упражнения по стандартен курс по Макроикономика. От 1990 до 1994 г. д-р Христов е главен икономист и член на УС на БНБ. От 1995 до 2000 г. той е съветник на изпълнителния директор на Световната банка. От 2001 до 2005 г. е ръководител проекти в „Антеон Корпорация“. От 2005 до 2006 г. е ръководител на отдел в „Дженеръл Дайнамикс Информационни Технологии“. От 2007 до 2008 г. д-р Христов е изпълнителен директор в Централен депозитар. От 2008 до 2011 г. е член в експертна група по финансово образование, Европейска комисия, Брюксел. От 2011 г. първоначално е член на Консултативна група в Европейски банков регулатор, Лондон, а след това на Европейски орган за ценни книжа и пазари. От 2004 г. до момента д-р Христов е председател на Управителния съвет на Института на дипломираните финансови консултанти. Владее английски и руски език. През 2011 г. е кандидат за вицепрезидент, издигнат от Инициативен комитет, заедно с кандидата за президент Меглена Кунева“.

COMMENTS

WORDPRESS: 0