Край на вноса и утилизацията на боеприпаси в България

Правителството прие решение за забрана за транспортиране с цел внос на всички видове боеприпаси за огнестрелни оръжия, както и транспортиране на

Правителството прие решение за забрана за транспортиране с цел внос на всички видове боеприпаси за огнестрелни оръжия, както и транспортиране на боеприпаси за огнестрелни оръжия на територията на Република България от територията на друга държава-членка, с цел утилизация и/ или унищожаване. Това гласи едно от решенията на Министерски съвет от днес. В изпълнение на клаузи от Конвенцията за съкращаване на военните сили в Европа, през последните 25 години в Българската армия и в армиите на някои европейски страни са се освобождавали значителни количества боеприпаси, част от които са подлежали на унищожаване. Утилизацията на излишните боеприпаси в българската армия се извършва от лица, получили разрешения за дейности с взривни вещества, огнестрелно оръжие и боеприпаси, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ). Процесът на утилизация е рисков и въпреки утвърдените технологии и мерки за безопасност може да се стигне до непредвидими последствия, ако се извършва в предприятия, които не са производители на самите изделия и не са запознати с технологията за утилизиране, или ако самите изделия са с изтекъл срок на годност. Има вероятност с течение на времето и под влияние на различни фактори, взривните вещества в изделията да са станали силно чувствителни на външно въздействие. Друга предпоставка, която може да доведе до непредвидими последици, е съществуващият риск от злоупотреби, свързани с кражби на цели изделия или взривни вещества, извлечени от тях. Откраднатите взривни вещества или боеприпаси могат да бъдат използвани от престъпни групировки на територията на страната или да бъдат изнесени нелегално в чужбина. Фактор, който може да доведе до непредвидими последици е и това, че голяма част от лицата, извършващи утилизация, не разполагат с площадки за унищожаване. Изграждането на такива е труден и скъп процес, а приемането им е свързано с изпълнението на тежки екологични норми. Въпреки съществуващата нормативна уредба и въпреки контрола, осъществяван от страна на държавата, зачестяват инцидентите при процеса на утилизация. През последните години, вследствие на подобни инциденти, са загинали 19 човека, а 18 са ранени. Настоящето решение има за цел избягване на възможните рискове при утилизация, както и избягване на инциденти и човешки жертви. Закрилата на живота и здравето на гражданите е от първостепенно значение за всяка правова държава и основополагаща ценност за съвременната демокрация. Въвеждането на забраната е единствената възможна мярка към настоящия момент, която може да се предприеме за опазване на живота и здравето на гражданите.

COMMENTS

WORDPRESS: 0