Каролев: Румен Гечев май пуши медицинска марихуана

В свой коментар, написан за offnews.bg, Владо Каролев анализира последните предложения на икономическия вицепремиер в правителството на Жан Виде

В свой коментар, написан за offnews.bg, Владо Каролев анализира последните предложения на икономическия вицепремиер в правителството на Жан Виденов – Румен Гечев, за решаване на казуса с КТБ и ангажиментите на държавата с него.
Преди да пристъпи по същество, Каролев прави едно „обосновано предположение“, че при изработването на своята позиция Румен Гечев е бил „здраво напушен с медицинска марихуана“. Не е ясно откъде е почерпена тази информация и дали точно напушването с тази лека дрога води до подобни предложения. Ако приемем, че е така, това обяснява големия брой некачествени законодателни предложения, внасяни от родни депутати, на които сме свидетели в последните поне 15 години.
Ето и коментара на Владо Каролев:
Другарю Гечев, пак се оля!
Депутатът Румен Гечев май днес е бил здраво напушен с медицинска марихуана, за да предложи законодателни промени, които противоречат на законодателството на ЕС и България, а и на елементарната икономическа и финансова логика.
Гечев предлага при недостиг във Фонда за гарантиране на влоговете в банки (ФГВБ) по решение на шефовете на фонда, банките да бъдат задължени да плащат 2% годишно от всеки лев депозити, в продължение на максимум 3 години и да платят, ако се наложело, три авансови вноски. Тоест е възможно да се поиска наведнъж от всеки лев депозит 6 стотинки вноска. Колко ли ще стане лихвата по един кредит, ако това се случи, при положение, че днес вноската е 0.5% (половин стотинка на лев депозит)? Или Гечев си мисли, че банките не включват в цената на кредитите цената на вноската във ФГВБ?
Член 123, параграф 1 от Договора за функциониране на ЕС изрично забранява парично финансиране от страна на ЕЦБ и националните централни банки „в полза на институции, органи, служби или агенции на ЕС, органи на централната власт, регионални, местни или други органи на публичната власт, други органи, регулирани от публичното право, или публични предприятия на държавите-членки“. Централните банки не могат и да купуват дългови инструменти от тези изброени публични предприятия.
Даже аз, който не съм юрист, знам, че ФГВБ е „орган, регулиран от публичното право“. И простата логика показва, че ако парламентът задължи БНБ да финансира ФГВБ това би било нарушение на договора, с който е създаден Европейският съюз. Предложението на Гечев е поредният соц популизъм, показващ вопиюща некомпетентност.

Единственото възможно решение за казуса с гарантираните депозити е Министерството на финансите да даде заем на ФГВБ, който постепенно и плавно да бъде върнат през следващите 6-7 години. Другарю Гечев, пак се оля! Или ЕС и валутният борд в България не ти харесват?

COMMENTS

WORDPRESS: 0