Върховният административен съд потвърди отнемането на лиценза на КТБ

Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението на БНБ за отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка (КТБ), съобщи БГНЕС. Въ

Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението на БНБ за отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка (КТБ), съобщи БГНЕС.
Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в закрито заседание на 13 януари в състав: председател Таня Вачева и членове Иван Раденков и Соня Янкулова взе решение: оставя без разглеждане жалбите на „Бългериан Акуизишън Къмпани II“ С.а.р.л., ООД, със седалище в Люксембург, ул. „Вал Сент Кроа“ №7, L-1371, представлявано Франсоа Манти и Джамила Ал-Джабри, от Вера Христова Ахундова с адрес в гр. София, ул.“Джеймс Баучер“ №87, Орлин Николов Русев от гр. София, ул.“Димитър Манов“ №10, ет.1, ап. 3 и „Бромак“ ЕООД, със седалище в гр. София, бул.“Цар Борис III“, №159, ет.6, представлявано от управителя Здравко Живков Босаков, срещу решение № 138 от 6.11.2014 год. на Управителния съвет на Българската народна банка.
ВАС прекратява производството по адм.д. № 147682/2014 год. по описа на Върховния административен съд.

COMMENTS

WORDPRESS: 0