Проверяваме дължимите данъци за колата, жилището, както и такса смет през интернет

Дължимите данъци за колата, жилището, както и такса смет ще може да се проверяват през интернет с безплатен персонален идентификационен код (ПИК

Дължимите данъци за колата, жилището, както и такса смет ще може да се проверяват през интернет с безплатен персонален идентификационен код (ПИК), съобщиха от Министерството на финансите. ПИК може да се получи за няколко минути от офиса на Националната агенция за приходи по постоянен адрес. Ако кодът се поиска от друг офис на НАП, издаването му отнема няколко дни. С ПИК гражданите вече може да проверяват какви са задълженията им за данъка върху доходите и за осигуровки, но предстои с кода да може да се проверяват и задълженията към общините. Към момента тази услуга е активна за София-град и община Велико Търново.Вече 206 общини използват софтуера за обработка на местни данъци и такси „Матеус“ – в това число и Столична община, като са обхванати и всичките й райони. Програмният продукт е разработен от „Информационно обслужване“ АД по поръчка на МФ. В ход е разширяването на централизираната компонента на продукта, която ще позволи онлайн обмен на важна информация от МФ към общините и обратно.

В ход е пилотно тестване на услуга за предоставяне на данни от общините в МФ, която ще даде възможност за събиране на едно място на информация за задълженията на гражданите за местните данъци и такси в цялата страна. Така веднага ще се види дали някой собственик например на апартаменти в София и Варна не е декларирал и на двете места, че това е основното му жилище, за да ползва данъчно облекчение в размер на 50% и за двата имота. Министерството на финансите планира внедряването на допълнителни възможности за онлайн подаване на декларации за придобити имоти, обработка и връщане на отговор на подателя за статуса на приетия документ и др.

В областите София-град, Пловдив и Велико Търново пилотно вече е внедрена услуга за ежедневно получаване на данни за регистрирани и дерегистрирани автомобили от КАТ-МВР към МФ и предоставянето им на службите „Местни данъци и такси“ в общините. До края на 2014 г. услугата ще бъде предоставена на всички 206 общини, ползващи софтуера „Матеус“. Това ще позволи от януари 2015 г. да се избегне необходимостта от деклариране на придобитите моторни превозни средства с един собственик в общините, а те ще получават по служебен път информацията от КАТ.

Софтуерът „Матеус“ отговаря на целите на МФ, свързани с намаляването на разплащанията в брой, като може да обработва плащания чрез ПОС терминали и поддържа онлайн плащане, ако съответната община има сключен договор с банка. В разработването на софтуера от МФ са инвестирани над 4 млн. лв.

COMMENTS

WORDPRESS: 0