Банкова служителка присвоила над 900 000 лв., отива на съд

Банкова служителка присвоила над 900 000 лв., отива на съд

Окръжна прокуратура-Благоевград с обвинителен акт предаде на съд С.Х. за престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 202, ал. 1, т. 1, вр. чл. 201, вр. чл

Окръжна прокуратура-Благоевград с обвинителен акт предаде на съд С.Х. за престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 202, ал. 1, т. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
В периода от 1995 г. до 2016 г. обвиняемата С.Х. работела във филиал на банкова институция в гр. Сандански. Заемала различни длъжности – счетоводител, специалист отношения със заможни клиенти, консултант индивидуално банкиране, консултант физически лица, консултант клиенти.
С оглед трудовите си задължения тя разполагала с достъп до сметките на клиентите, извършвала безкасови и касови операции, работела с парични наличности и инициирала издаване кредитни карти. Както всеки служител в банковия филиал, така и С.Х. притежавала потребителски акаунт (уникален номер на служителя) и парола, с които осъществявала достъп до електронната система на банката и работните приложения.
Като дългогодишен служител на банката С.Х. успяла да спечели доверието на клиентите от възложения ѝ портфейл, същите я приемали като техен индивидуален банкер и се обръщали само към нея. Тя била запозната в детайли с наличностите по сметките им. В случаи, когато някой от клиентите искал справка, обвиняемата му предоставяла такава с манипулирани салда и движения по сметката. Имало случаи, при които тя инициирала издаване на кредитна карта на името на конкретен титуляр, без негово знание, а впоследствие осъществявала тегления на суми от тях.
За погасяване на задълженията по кредитните карти, за прикриване на други свои действия, извършени в нарушение на вътрешнобанковите правила и процедури, както и с цел обогатяване, обвиняемата се разпореждала с парични средства от поверените й за управление сметки на клиенти от индивидуалния портфейл.
Действайки по този начин в периода от 13.12.2007 г. до 05.12.2016 г. обвиняемата С.Х. извършила множество неправомерни банкови операции (касови и безкасови) със сметки на клиенти на банката, без тяхното знание и съгласие и без последващото потвърждение на тези операции от титулярите им. За извършените трансакции обвиняемата съставила нареждания разписки и платежни нареждания, в които били удостоверени неверни обстоятелства.
Общият размер на присвоените от нея чужди пари, собственост на банката, е 902 435,22 лева.
Предстои делото за длъжностното присвояване в особено големи размери да продължи в съда.

COMMENTS

WORDPRESS: 0