Над 46 000 болнични са постъпили в НОИ от началото на годината

От началото на годината до 11 януари тази година в електронния регистър на Националния осигурителен институт (НОИ) са постъпили над 46 000 болни

От началото на годината до 11 януари тази година в електронния регистър на Националния осигурителен институт (НОИ) са постъпили над 46 000 болнични листове, съобщиха от института. До момента регистрация в НОИ за получаване на уникални номера на болнични листове са направили 5214 лечебни заведения, като броят на издадените уникални номера е 1 554 827.
От НОИ напомнят, че е предвиден 6-месечен преходен период, до 30 юни, за представяне на данните на хартия или на електронен носител, когато лекари или лечебни заведения нямат техническа свързаност или готовност за подаване на данните в електронния регистър по интернет с електронен подпис. За представяне на данните на хартия е необходимо те да подадат в съответното териториално поделение на института искане и да получат уникални номера за издаване на хартиен болничен лист. Това може да стане и онлайн чрез уеб-приложение на НОИ „Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им“.
За издаване на хартия, новият образец на болничен лист, който замести старата бланка, може да бъде разпечатен от интернет сайта на НОИ. След това той се попълва в 2 екземпляра – единият се предоставя на лицето за информиране на работодателя, а вторият се представя от лекаря с опис и придружително писмо в териториалното поделение на НОИ в 14-дневен срок от издаването на болничния лист.
В случаите, когато нямат интернет връзка или сертификат за електронен подпис, но имат инсталиран софтуер, лекарите могат да попълнят електронния болничен лист в програмния продукт, да го копират на електронен носител (флаш памет, диск, дискета) също в 14-дневен срок да го представят в НОИ.
За електронното подаване на данните в регистъра органите на медицинската експертиза могат да ползват предоставения от НОИ безплатен софтуер или ползвания от лекарите специализирания софтуер, но съобразен с утвърдените и публикувани изисквания на НОИ.

COMMENTS

WORDPRESS: 0