Ново 20: При бедствия държавата ще помага само на социално слабите

Държавата да подпомага само социално слабите при възстановяването на щетите от бедствия върху имуществото им. Всички останали, които имат възмож

Държавата да подпомага само социално слабите при възстановяването на щетите от бедствия върху имуществото им. Всички останали, които имат възможност да се застраховат, да нямат право на подпомагане.
Това предложи министърът на финансите Владислав Горанов на кръгла маса на тема „Ролята на държавата и бизнеса в защита на личното имущество при природни бедствия“.  Правителството обмисля да отпадне еднократната помощ от 320 лева при бедствие, която сега се дава на всяко пострадало домакинство.
Все още идеята не е оформена като законопроект, но се очаква това да стане в следващите няколко седмици. Засега няма и дефиниция на социално слабите, които ще имат право на подпомагане, информира БНР.
Възможно решение след настъпване на неблагоприятно събитие, свързано със земетресение или някое друго събитие, свързано с бедствие, държавата, чрез своите органи да прецени, доколко е настъпило увреждане или щета върху собствеността. От там нататък, отново държавата, чрез своите органи, в случая Агенцията за социално подпомагане, ще преценява, доколко лицето не е могло само, неговото имущество или неговият социален статус не му е позволил, да застрахова доброволно своето имущество, и да бъде подпомогнато това лице до размера на данъчната оценка“, обясни министър Горанов.
По думите му, в концепцията ще бъдат включени някои ограничения, например да са спазени всички условия на ЗУТ за съответния имот, тъй като конструктивни изменения в сградите биха могли да доведат до много по-голяма уязвимост при природни бедствия.
Парите за подпомагане ще бъдат осигурени от данъка върху застрахователните премии, който бе въведен през 2010-а година. Средно годишно от него се събират около 25 млн. лева.
В Бюджет 2015-а година има определени 70 милиона лева в резерва за непредвидени и неотложни нужди, които да бъдат използвани при преодоляването на щетите от бедствия.
Горанов обясни, че механизмът и сега е такъв, но се случва „без оценка на социалния статус“, като се подпомагат всички с помощ от 325 лева. Запитан дали означава, че тези еднократни помощни ще отпаднат, той отговори положително. Фондът ще бъде за социално слабите, но няма да има механизъм за останалите лица да има подпомагане, стана ясно от думите на министъра. „Няма причина, при положение че имаме застрахователен пазар и те не са се застраховали, а имат възможности и средства, държавата да ги обезщетява. Няма щета, заради която държавата да ги обезщетява“, обясни Горанов.

COMMENTS

WORDPRESS: 0