НС прие Държавния бюджет за 2015 година посред нощ

Парламентът излезе в коледна ваканция от 22 декември 2014-а до 10 януари идната година, след близо 17-часов маратон по приемане на второ четене

Парламентът излезе в коледна ваканция от 22 декември 2014-а до 10 януари идната година, след близо 17-часов маратон по приемане на второ четене на бюджетите на НЗОК и на ДОО, и Държавния бюджет за 2015-а. Първото заседание от новата пленарна сесия ще е на 14 януари /сряда/ от 9.00 часа. Основните приоритети, които са заложени в проекта за бюджет за 2015 г. са свързани с възстановяване на финансовата стабилност в нормални и общоприети европейски граници за дефицит в рамките на максимално допустимия размер от 3 на сто от БВП. Бюджетното салдо за тригодишния период ще бъде съответно 3 на сто дефицит за 2015 г., 2,5 на сто дефицит за 2016 г. и 2 на сто за 2017 г. 0,5 на сто ще бъде консолидацията за всяка година. Относно пенсионната реформа е планувано стажът да нарасте с четири месеца, но възрастта остава същата и няма да нараства. Приходите за 2015 г. са планирани в размер на 36,8 на сто от брутния вътрешен продукт. Разходите за 2015 г. на консолидирано ниво по фискалната програма са под 40 на сто от БВП. Оценката е, че те ще достигнат 39,8 % от брутния вътрешен продукт. Планира се поемането на нов държавен дълг, като понятието „нов“ изразява брутен размер на поетия през 2015 г. дълг в размер на 8,1 млрд. лв. Предвижда се максималният размер на държавния дълг към края на 2014 г. да възлезе на 22.5 млрд. лв. Съответно към края на 2015 г. се очаква нивото му да нарасне до 24.5 млрд. лв. Минималната работна заплата ще бъде увеличена през следващата 2015 г. на два пъти, като от 1 януари тя да нарасне от 340 на 360 лв., а от 1 юли – от 360 на 380 лв. Преди окончателно да бъде приет Законът за Държавния бюджет за 2015 г., министърът на финансите Владислав Горанов каза, че няма претенции това да е добър бюджет, но е възможният бюджет. И да стане по-добър, зависи от всички. По думите му, Бюджет 2015 гарантира не просто „отпушването“ на еврофондовете, не само максимално възможния социален баланс в обществото, той дава перспектива. Има перспектива и държавните  функции ще се изпълняват и през 2015 г., може би с по-малко ресурси, но това означава по-ефективно, добави Владислав Горанов. Той припомни, че смисълът на съставянето на това правителство е бил държавата да се върне в рамките на нормалността. Министърът благодари на всички депутати, които са в пленарната зала, и на всички парламентарно представени партии, както и на политическите сили, които подкрепят правителството.

COMMENTS

WORDPRESS: 0