Вижте почивните дни за вероизповеданията през 2015 година

Кабинетът определи дните, в които вероизповеданията ще отбелязват празниците си и вярващите могат да ползват отпуск за тях. Датите са съгласуван

Кабинетът определи дните, в които вероизповеданията ще отбелязват празниците си и вярващите могат да ползват отпуск за тях. Датите са съгласувани с религиозните общности в страната. Според Кодекса на труда служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват част от платения си годишен или неплатен отпуск за празниците. 
Католическата църква празнува на 6 април – вторият ден на Великден, 29 юни – Св, Апостоли Петър и Павел, 1 ноември – Вси Светии, 8 декември -Непорочното зачатие на Света Богородица.
Мюсюлманското вероизповедание ще отбележи Рамазан байрам на 16, 17 и 18 юли и Курбан байрам на 23, 24 и 25 септември.
Еврейските празници са на 4 април – Песах, 14 септгември – Рош Ашана, 23 септември – Йом Кипур и 28 септември – Сукот.
Арменската апостолическа църква ще празнува Рождество на 6 януари и Свети Вартананц на 12 февруари, Задушница – на 6 април, Възнесение Господне – на 14 май и Задушница на Кръстовден на 14 септември.
Църквата на адвентистите на Седмия ден имат 4 съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.
Обществото на Кришна съзнание отбелязва Гаура Пурнима на 5 март, Рама Навами – на 28 март, Нарасимха Чатурдаши на 2 май, Баларама Пурнима на 29 август, Кришна Джанмаштами на 5 септември и Ратха Ятра на 18 септември.
Празници за Бахайската общност са 21 март – „Ноу-Руз“ (Бахайска Нова година), „Резван“ на 21 април, Обявяване мисията на Баб на 24 май, Възнесението на Бахаулла на 29 май, Мъченическата смърт на Баб на 10 юли и Рождението на Бахаулла – на 14 ноември. Празничните и почивните дни за обществото „Бяло братство“ са 22 март – Ден на пролетното равноденствие, Рождението на Учителя Петър Дънов – 12 юли, Съборните дни – 19-21 август, и Денят на кончината на Учителя – 27 декември.
Последователите на Диамантен път на будизма – България ще празнуват на 2 юни Весак – ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни.
Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоминанието за смъртта на Исус Христос на 3 април и Конгресните дни на 24-26 юли, а Евангелските църкви – Деня на реформацията на 31 октомври.
Празниците на Будистката общност в България са на 4 май – Денят на Буда, 19 февруари – Нова година, 2 юли – Денят Дхарма, и 8 декември – Денят Бодхи.

COMMENTS

WORDPRESS: 0