Приеха Бюджет 2015 на първо четене

Депутатите гласуваха "за" проектозакона на правителството за държавния бюджет за 2015 г. на първо четене. Гласуваха 212 народни представители, о

Депутатите гласуваха „за“ проектозакона на правителството за държавния бюджет за 2015 г. на първо четене. Гласуваха 212 народни представители, от които 130 бяха за, 82 – против и нито един не се въздържа. Проектобюджета подкрепиха „ан блок“ от ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт и АБВ, а против него бяха от БСП Лява България, ДПС, „Атака“ и БДЦ. Независимите депутати пък се разделиха – един „за“ и трима против. Основните приоритети, които са заложени в проекта са свързани с възстановяване на финансовата стабилност в нормални и общоприети европейски граници за дефицит в рамките на максимално допустимия размер от 3 на сто от БВП. Бюджетното салдо за тригодишния период е предложено да бъде съответно 3 на сто дефицит за 2015 г., 2,5 на сто дефицит за 2016 г. и 2 на сто за 2017 г. Предлага се стъпка от 0,5 на сто консолидация за всяка година. Реалният растеж, който се очаква за 2015 г. е оценен на 0,8 на сто. През 2015 г. се очаква минимална средногодишна инфлация от 0,1 на сто и слабо понижаване на безработицата до 11,7 на сто. Приходите за 2015 г. са планирани в размер на 36,8 на сто от брутния вътрешен продукт. Разходите за 2015 г. на консолидирано ниво по фискалната програма са под 40 на сто от БВП. Оценката е, че те ще достигнат 39,8 на сто от брутния вътрешен продукт. Спрямо очакваното изпълнение за 2014 г. разходите намаляват като дял от БВП с 0,6 на сто. По отношение на максималния размер на държавния дълг, той е в пряка корелация с нивата на бюджетните дефицити, които се предвиждат в следващите години и се очаква да достигне 24,5 млрд. лв. в края на 2015 г., като съотношението е 29,7 на сто от брутния вътрешен продукт. Планира се поемането на нов държавен дълг, като понятието „нов“ изразява брутен размер на поетия през 2015 г. дълг в размер на 8,1 млрд. лв. Предвижда се максималният размер на държавния дълг към края на 2014 г. да възлезе на 22.5 млрд. лв. Съответно към края на 2015 г. се очаква нивото му да нарасне до 24.5 млрд.лв. След консултации в Правителството и със социалните партньори се предлага минималната работна заплата да бъде увеличена през следващата 2015 г. на два пъти, като от 1 януари тя да нарасне от 340 на 360 лв., а от 1 юли – от 360 на 380 лв.

Потвърдено е и до края на годината да бъдат финансирани и разплатени всички забавени разходи по оперативните програми, най-вече „Околна среда“ и „Регионално развитие“. Това ще стане чрез механизма, по който тези разходи се доказват пред съответните управляващи органи и сертифициращия орган в Министерство на финансите.

Размерът на сумата на Общо приходите, помощите и даренията по КФП за 2015 г. е 30 335,2 млн. лв., или 36,8 на сто от БВП. Размерът на сумата на Общо разходите и вноската в бюджета на ЕС е 32 824,1 млн. лв. или 39.8 на сто от БВП. В консолидираната фискална програма и в Националния бюджет за 2015 г. се предвижда размерът на вноската на Република България в Общия бюджет на Европейския съюз за 2015 г. да бъде 979.9 млн. лв., или 1.2 на сто към БВП.

По консолидираната фискална програма за 2015 г. е планирано бюджетното салдо да бъде дефицит в размер на -2 488,9 млн. лв. Отнесено към прогнозния размер на БВП дефицитът е от 3.0 на сто.

COMMENTS

WORDPRESS: 0