1,6 млрд. лв. ще бъдат инвестирани във ВиК в 51 населени места

1,59 млрд. лв. от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще бъдат вложени в изграждане или реконструкция на водопроводи, канализация, пречис

1,59 млрд. лв. от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще бъдат вложени в изграждане или реконструкция на водопроводи, канализация, пречиствателни станции и други съоръжения в 51 населени места. Това обяви днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на организирания от министерството дискусионен форум „Новите инвестиции във ВиК инфраструктура“.

Предстои да бъде реконструирана и изградена близо 1300 км ВиК мрежа. През този програмен период ще се строят две нови пречиствателни станции за отпадъчни води в област Бургас – едната ще обслужва курортите „Св. Влас“ и „Елените“, а другата е в Карнобат. Ще бъде изградена и една пречиствателна станция за питейни води в Шумен. 15 пречиствателни станции за отпадъчни води, една за питейни води и още 146 помпени станции ще бъдат реконструирани, както и колектори и вътрешна ВиК мрежа. Обектите, които ще бъдат финансирани, са определени с изготвянето на регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП) с финансиране от ОПОС 2014-2020 в 14 области, обслужвани от един ВиК оператор – Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол. Такова проучване беше направено пилотно за Смолян със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ Столична община отделно също изготвя регионално прединвестиционно проучване.

Чрез регионалните прединвестиционни проучвания вече е ясна и пълната картина на състоянието на ВиК съоръженията, водопотреблението и тенденциите на развитие. Регионалният министър подчерта, че тези близо 1,6 млрд. лв. са приоритизирани на база най-належащи нужди. Той обърна внимание, че ресурсът е огромен, като ще се измерва дългосрочният ефект от него както върху инфраструктурата, така и върху потребителите.

Пред участниците във форума министър Нанков посочи, че за първи път през този програмен период инвестициите ще се извършват от ВиК операторите, тъй като те най-добре знаят какво е нужно за дадената територия. Все повече се убеждаваме, че това е правилният подход, защото това са хората, които познават системата най-добре, допълни той. Чрез използването на нови проектантски решения тези инвестиции няма да навредят на съществуващата инфраструктура и ще има плавен преход и подобрена работа на системите.

Регионалният министър подчерта, че ВиК отрасълът е жизнено важен и активите в него са огромни – близо 90 000 км мрежа. Това се равнява на 250 магистрали като „Тракия“ и е над два пъти повече от цялата пътна мрежа – републиканска и общинска, която е общо около 40 000 км. Освен това ВиК мрежата е под земята и това създава допълнителни трудности за поддръжката й.

От 2009 г. тече процес, който наричаме реформа във ВиК отрасъла. Трябва да го реформираме, за да е устойчив от финансова, технологична и екологична гледна точка, заяви министърът. Той коментира, че дебатът по Многогодишната финансова рамка след 2020 г. вече е започнал, като посочи, че се съхраняват инвестициите в базисна инфраструктура, в екология, в иновации и човешки капитал, но на принципа пари срещу реформи и затова реформата в отрасъл ВиК трябва да завърши.

Инвестициите във ВиК инфраструктура ще продължат. Средствата за ВиК отрасъла за България ще са със сходен обем в следващия европейски бюджет, коментира и вицепремиерът Томислав Дончев. Той посочи, че водата е стратегически ресурс, който няма заместител. По думите му достъпът до нея ще е по-важен от достъпа до петрола. Сещаме се за проблемите, когато нямаме вода, каза още вицепремиерът. Той подчерта, че водата, която тече от чешмата, е услуга и трябва да струва на ползвателя толкова, колкото са направените разходи.

Зад изработените регионални прединвестиционни проучвания стои огромна работа, заяви директорът на дирекция „Водоснабдяване и канализация“ в МРРБ Иванка Виденова. По тях в продължение на 2 години работиха над 150 инженери, електроинженери, конструктори, геолози, юристи и икономисти. Обследвана беше ВиК мрежата в 14-те области. Всички водопреносни системи бяха проверени за здравина, енергийна ефективност, загуби на вода, а канализационните колектори  бяха обследвани с телевизионни камери, за да се види как работят, дали са амортизирани и дали трябва задължително да бъдат подменени. Цялата информация беше дигитализирана и се направиха хидравлични модели, с които се симулира работата както в нормални, така и в екстремни условия – при наводнения, демографски проблеми и други.

На финала бяха предложени конкретни инженерни решения за всеки обект  – от площадките до използваните материали. Вече са приключили и всички процедури по екологичното законодателство. Направен е график на обществените поръчки, готови са идейните проекти за реконструкция на ВИК инфраструктура.

Цялата информация е подредена в 3300 класьора, дейностите по проекта са свършени и качеството е много добро, подчерта Иванка Виденова. От своя страна министър Нено Димов потвърди, че Министерството на околната среда и водите има готовност да бъде отворена процедурата за кандидатстване. 21 млн. лв. ще бъдат предоставени за регионални прединвестиционни проучвания за още шест новоконсолидирани територии, каза още той. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова информира, че се очаква да се подготвят насоките за кандидатстване и вече се работи по техническото задание и документацията за обществена поръчка за новите 6 РПИП, която ще бъде обявена до 2-3 месеца.

На база вече изготвените регионални прединвестиционни проучвания за 14 области с по 1 ВиК оператор се предвижда да бъдат изпълнени 92 обекта за водоснабдяване и 59 за канализация. Крумова посочи, че ще бъдат обявени 196 обществени поръчки за избор на изпълнители, от които 99 за строителство и 97 за услуги, като броят им е индикативен, защото детайлната работа продължава.

Заместник-министърът съобщи, че при разработването на 14-те РПИП са извършени сериозни проучвания не само за агломерациите с над 10 хил. е.ж., но и за тези с между 2000 и 10 000 е.ж. В рамките на договорите, след подготовката на формулярите за кандидатстване, предстои изготвяне на предложения за технически стратегически варианти и за тях. Така при осигуряване на ресурс в следващия програмен период работата по проектите ще може да започне максимално бързо.