1,5 млрд. евро инвестиция е необходима за газовия хъб „Балкан“

1,5 млрд. евро ще бъде инвестицията в газовия хъб "Балкан", ако се реализира северния маршрут, а 1,4 млн., ако се стъпи на южния - към Гърция и Италия

1,5 млрд. евро ще бъде инвестицията в газовия хъб „Балкан“, ако се реализира северния маршрут, а 1,4 млн., ако се стъпи на южния – към Гърция и Италия. Това заяви при първото представяне на концепцията за газовия хъб „Балкан“ пред инвеститори и газови компании шефът на „Булгартрансгаз“ Георги Гегов. Предвижда се вариант с тръба по дъното на Черно море към Варна, дори са появи ново наименование – Черноморски газопровод. Газопроводът по дъното на морето е условие за северния вариант. При пазарен интерес може да има и повече от една тръба. Чрез концепцията, която е работена съвместно с ЕК, всъщност бе отправена покана към инвеститорите да участват в проекта за Европейска газов хъб. Всички презентатори от българска страна акцентираха на „европейски“, а одобрението на ЕК и благосклонното и отношение към проекта като плюс за инвеститорите. Бяха лансирани различни варианти на капацитет на хъба – от 37 млрд. куб. м на вход и изход, ако се избере южното трасе и 45 млрд. куб. м, ако стане северния маршрут, той обаче е свързан с тръбата по дъното на морето, с руския газ и с интерес от руската страна. Но с една, с две тръба на дъното на морето, дори без тръба, хъбът ще се прави. При втория вариант, без Черноморския газопровод, той ще придобие регионално значение, но е стъпка. Вицепремиерът Томислав Дончев заяви след представянето на концепцията, че ще може да се доставя природен газ от поне 5 източника. Знаково е, че първото представяне на този проект бяха и американски компании за втечнен газ – „Шение“ „Енджи“; Важното е, че Ротшилд са тук, коментирата енергийни експерти. Шефът на инфраструктурната компания Гегов обяви, че ще се създава компания „Газов хъб Балкан“, като 50% от нея ще бъдат предложени на кандидати да инвестират в хъба. Оператор на хъба ше е „Булгартрансгаз“ или компанията на разпределителя. До ноември „Булгартрансгаз“ ще представи в ЕК искане за финансиране на предпроектното проучване на газовия хъб. Българската газова мрежа премина пред първата фаза – модернизация на компресорни станции, строителство на интерконектори. Инвеститорите ще се канят за втората фаза – строителство на нови компресорни станции. Интерконекторите със Сърбия, с Гърция, Румъния и Турция ще се развиват по досегашния си модел. Защо газовият хъб „Балкан“ е важен за Европейската комисия, запита Доминик Ристори, шеф на генералната дирекция „Енергетика“, който заяви още как 6 месеца са работили заедно с България за концепцията. Подкрепяме регионалният хъб заради географското положение на България, да видим картата. Второ – заради забележителния напредък, постигнат със строителството на нови газови връзка – с Румъния, Гърция, Турция. Важно е мястото и ролята на България за Южния газов коридор. Така че наличието на тази диверсификация на източници на газ си остава все така важно, заяви той. Представителят на ЕК вижда мотив за подкрепа и в политическата воля за създаването на хъб. Ристори говори за ниските цени на газа в Северозападна Европа и за високите в Югоизточна и вижда хъба като една от предпоставките за по-ниски цени за бита и бизнеса. Клаус-Дитер Борхард, шеф на „Вътрешен енергиен пазар“ в генерална дирекция „Енергетика“ на ЕК пък обясни важността на хъба в два аспекта – ползи на региона – нараства сигурността за доставките за България и съседните страни, по-ниски цени за домакинствата и промишлените потребители, растеж на региона. Регионалните предимства обаче не ни прави голям играч на газовия пазар. Ако се привлекат към хъба по-големи количества газ от Южния газов коридор, включително от Русия, може да се направи хъб, който да се конкурира с тези в Германия, Холандия, Австрия. Борхард заяви, че ЕК разработва нов по-активен подход по междуправителствените спогодби. Комисията е готова да се намеси и да участва в по-ранен етап, включително с Русия, за да се намери правен режим, да бъде дефиниран правилния подход, особено за тарифите и таксите за трети страни. Можете да разчитате на нашата подкрепа, г- премиер-министър, обърна се той към Бойко Борисов. Малко след това пък премиерът заяви, че настоява за тристранна среща ЕК, Русия и България, а вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че тя ще бъде до края на годината. Борхард разглежда проекта за хъба като хардуер и софтуер. Хардуерът са интекронекторите, да се направи входът и изходът . Софтуерът е да се направят реформи в регулаторната рамка, някои корекции на договори, наследени от миналото с един доставчик, които са пречка за развитието, заяви той. Той се обърна към вицепремиера Дончев и поиска от него през ноември на има търг за проучване.

COMMENTS

WORDPRESS: 0