15 млн куб. м вода са постъпили в яз. „Тича“ в резултат на обилните валежи

15 млн куб. м вода са постъпили в яз. „Тича“ в резултат на обилните валежи

Във връзка с обилните валежи през последните дни в яз. "Тича" са постъпили допълнително 15 милиона кубически метра вода, което е довело до увеличаване

Във връзка с обилните валежи през последните дни в яз. „Тича“ са постъпили допълнително 15 милиона кубически метра вода, което е довело до увеличаване на водното количество в язовира до 148 милиона куб. м и повишаване на показателя за мътност на суровата вода, постъпваща от язовир „Тича“.
В изпълнение на изискванията на чл. 10, ал.1 от Наредба № 9 (ДВ бр. 30 от 2001г., изменена и допълнена ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.) за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ВиК – Шумен уведоми РЗИ Шумен, че в следствие на влошената метереологична обстановка и падналите валежи през последните дни, водата е с влошени показатели за мътност в градовете Шумен, Велики Преслав и Търговище, селата Дивич, Панайот Волов и Белокопитово и кв. Макак на гр. Шумен. Призовават се жителите на тези населени места да не използват водата за питейни нужди.

“ Наблюдаваме непрекъснато състоянието на язовира и взимаме проби от водата сутрин и вечер“, каза Жанета Панайотова, управител на ВиК – Шумен. “ Ше информираме ежедневно за състоянието на показателите за
мътност и призоваваме жителите на Шумен, Търговище и Велики Преслав, Дивич, Панайот Волов, Белокопитово и кв. Макак на Шумен да не използват водата за питейни нужди, докато не установим, че показателите за мътност са се нормализирали, което ще съобщим своевременно“, добави г-жа Панайотова.

COMMENTS

WORDPRESS: 0