Оранжев код за опасно време и утре в 12 области на страната

Речните нива в цялата страна ще се повишават. Оранжев код за опасно време е обявен за 12 области в страната - Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Бу

Речните нива в цялата страна ще се повишават. Оранжев код за опасно време е обявен за 12 области в страната – Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Очакват се значителни валежи с количества за денонощието 30 – 50 л/кв.м., в отделни райони и повече. Това съобщиха от Министерство на околната среда и водите като се позоваха на данни и прогнози от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН).
Жълт код за сняг и дъжд е обявен във Враца, Монтана, Ловеч, София – област и София. Валежите, в отделни райони ще са значителни. Очаква се дъждът да премине в сняг. Количества за денонощието между 15 и 30 л/кв.м. Жълт код за дъжд – в останалите области на страната. Значителни валежи с количества за денонощието между 15 и 35 л/кв.м.
До сутринта по високите полета и в Предбалкана дъждът ще е преминал в сняг. През деня ще продължи да вали. Количества 15-35 л/кв.м, в Рило-Родопската област и в Източна България 30-50 л/кв.м.
През следващите две денонощия ще вали, но по-малко. Количествата в повечето места: в нощта срещу вторник и вторник – 5-15 л/кв.м , в нощта срещу сряда и в сряда – до 10 л/кв.м, като в северозападните и източните райони ще е почти без валежи.
От екоминистерството припомнят, че са възможни материални щети. „Бъдете много внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи“, алармират от МОСВ.
Водните количества на реките в цялата страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток. В резултат на прогнозираните валежи, интензивното снеготопене и висока почвена влага, се очаква речните нива в цялата страна да се повишат. По-значителни повишения се очакват:
Дунавски басейн – тенденцията към понижаване на речните нива ще се запази до края на днешния ден. Покачване на речните нива се очаква да започне от утре като по-съществени се очакват да бъдат във водосборите на реките:
• река Лом
• река Огоста
• река Искър – прогнозираните водни количества на 6, 7 и 8 април ще са над средната многогодишна стойност. В резултат на очакваните валежи водните нива ще се покачат, като по-значителни ще са във водосборите на реките Владайска, Банкенска, Блато, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. Водните нива ще бъдат над прага за внимание:
• река Вит
• река Янтра – прогнозираните водни количества за 6, 7 и 8 април ще бъдат над средната стойност. Водните нива от 7 април ще са около и над прага за внимание.
• река Русенски Лом
• Добруджанските реки
Черноморски басейн – очаква се понижението на речните нива да продължи до понеделник, след което в резултат на прогнозирани валежи и високата почвена влага нивата на реките ще се повишат. По-съществени се очакват да са във водосборите на реките Провадийска, горното течение на Камчия, Велека и Резовска.
Източнобеломорски басейн – очаква се повишение на водните нива, вследствие на прогнозирани валежи, снеготопене и висока почвена влага. По-значителни повишения се очакват при :
• река Тунджа – в горното течение;
• река Марица – в горното и средното течение. По-значителни повишения са вероятни по родопските й притоци, като резултат от снеготопене и прогнозирани валежи от дъжд.
• река Арда – в целия водосбор се очакват повишения от снеготопене, прогнозирани валежи от дъжд и висока подпочвена влага. По-съществени – по горното и средно течение на основната река и притоците й Елховска, Черна, Върбица и Крумовица.
• река Бяла – в горното и средното течение.
Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа при НИМХ-БАН прогнозира за:
Река Тунджа:
Нивото на река Мочурица при Воденичане сутринта във вторник ще премине над жълтия праг (предупреждение).
При Ямбол ще продължи плавно да се понижава, като ще се задържи над жълтия праг (предупреждение).
При Елхово се колебае като продължава да бъде над оранжевия праг (риск за тревога);
Река Арда:
Според системата за предупреждение за басейна на р. Арда при НИМХ – нивото на
Черна река при Смолян се очаква да достигне жълтия праг (внимание). Водното ниво на река Елховска при Рудозем се очаква да достигне жълтия праг (внимание). Нивото на река Върбица при Златоград ще достигне жълтия праг (внимание). Внимание! Водното ниво на река Къзълач при с. Чорбаджийско ще премине жълтия праг (предупреждение).
За река Елбасан дере при Крумовград съществува вероятност тази вечер да достигне и премине жълтия праг (предупреждение).
Западнобеломорски басейн: в резултат на снеготопене и прогнозирани валежи от дъжд, се очаква покачването на водните нива да започне от утре. По-значителни повишения по целия водосбор при:
• река Доспат
• река Места
• река Струма
Повишено внимание за водосборите на Искър, Тунджа, Марица, Арда, Места и Струма.
В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.

COMMENTS

WORDPRESS: 0