Шоузвезди, лекари и адвокати масово с неплатени данъци

Звезди от шоубизнеса, лекари и адвокати все още не са платили данъка върху доходите си, декларирани до края на април, съобщиха от НАП. 21 хил. българ

Звезди от шоубизнеса, лекари и адвокати все още не са платили данъка върху доходите си, декларирани до края на април, съобщиха от НАП.

21 хил. български граждани закъсняват с плащанията си към държавата като общия размер на неплатения до момента данък върху доходите по данъчни декларации е в размер на 17 млн. лв. заедно с изтеклите лихви.

Всички те в момента получават последно предупреждение по телефона от НАП и срок за внасяне на парите от 2 седмици. Ако след напомнянето не постъпи плащане, инспекторите на НАП ще пристъпят към запор на заплати или на имущество за събирането на парите по принудителен път, допълват от приходната агенция.

Обичайната практика на НАП при закъснение на плащането на подоходния данък е да уведоми длъжника чрез напомнително електронно съобщение и чрез обаждане по телефона. Ако в договорения срок не постъпи очакваното плащане, случаят се предава на публичен изпълнител, който започва принудително събиране на вземанията. В процеса на принудително събиране публичният изпълнител на НАП може да запорира заплатата или друго имущество на длъжника, а при продължаващо неплащане това имущество може да бъде обявено на публична продан.

„Принудителното изпълнение е еднакво нежелано и за длъжника, и за държавата. Затова първото, което правим е да насърчим доброволно плащане чрез уведомителни мейли и обаждания на колцентъра и едва в краен случай да използваме принуда. Този подход е по-икономичен и ефективен.“, каза по повод на течащата кампания директорът на дирекция „Събиране“ в НАП Боряна Жилова.

От агенцията допълват, че се отчита промяна в поведението на лицата като все повече данъци и осигурителни вноски се декларират и плащат в срок. Ако през 2014 г. делът на доброволно платените задължения е бил 77,7 %, то към края на юни миналата година вече достига 83 на сто.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0