Цистерната-убиец от инцидента в Хитрино е била за брак, не за експлоатация

Пробитата вагон-цистерна при инцидента в Хитрино не е била годна за експлоатация, сочи комплексната съдебно-техническа експертиза в областта на

Пробитата вагон-цистерна при инцидента в Хитрино не е била годна за експлоатация, сочи комплексната съдебно-техническа експертиза в областта на безопасността при превозване на товари.

Тя бе представена на днешното съдебно заседание по делото за железопътното произшествие, възникнало в ранната сутрин на 10 декември 2016 г. в района на гара Хитрино, предаде БТА.

В заключението на експертизата, изготвена от проф. Валери Стоилов и проф. Симеон Ананиев, е записано, че техническото състояние на пробитата вагон-цистерна не отговаря от техническа страна на изискванията на Международния правилник за опасни товари /RID/.

Върху нея не е имало поставена маркировка, указваща датата и вида на извършеното върху нея изпитване, отразено в последния й сертификат от 2013 година. Липсвал и щемпел на експерта, провел изпитването. Освен това са измерили дебелина на цилиндричната част от корпуса й, която е по-малка от допустимата.

„Независимо от установените резултати от измерванията е издаден сертификат на 1.11.2013 г. със заключение, че резултатите са в съответствие с изискванията на RID и цистерната е одобрена за превоз на опасни товари“, се посочва в експертните заключения. В анализа на данните на експертите е записано също, че 6 от измерените от тях 12 стойности на дъната на цистерната имат дебелина на стената, по-голяма от тази на използвания материал – 9 мм при изработването й през 1971 година; 11 от измерените 12 стойности на цилиндричната част на резервоара също имат дебелина на стената по-голяма от използвания материал при изработване на цистерната.

Според тях данните показват, че от вътрешната стена на дъната има отлагания от превозваните товари по време на експлоатация, а подобни резултати са регистрирани и при издаването на сертификата на цистерната през 2013 г., и тя е трябвало да се бракува. Данните показват още, че ремонтът и оразмеряването на резервоара на цистерната са извършени неправилно и е издаден неправомерно сертификат на годност, е записано още в заключението на експертизата.

На съдебното заседание по делото днес първо инж. Марко Марков и инж. Ивко Иванов представиха съдебна пожаро-техническа експертиза, според която са установени деформационни повреди, възникнали вследствие на топлинни натоварвания на печка, намираща се в къща в Хитрино. По отоплителния уред обаче „има редица и субективни и обективни въздействия“ и не може да се каже дали точно от него е тръгнал взрива, каза в съдебната зала Иванов. Според другия експерт епицентърът му е около къщата с печката, защото само около този имот той е установил разрушения в 4 посоки.

Третата допълнителна експертиза днес – в областта на електротехниката, високото напрежение и за състоянието на контактната мрежа в Хитрино бе представена от проф. Иван Миленов. Според нея взривът в Хитрино може да е причинен и протичащ по мрежата електрически ток или от волтова дъга.

COMMENTS

WORDPRESS: 0