УНСС спира присъственото обучение, всички лекции ще са онлайн

Университетът за национално и световно стопанство спира всички присъствени занятия заради COVID-19 от утре, 21 октомври, до 27 октомври включите

Университетът за национално и световно стопанство спира всички присъствени занятия заради COVID-19 от утре, 21 октомври, до 27 октомври включително.

Това гласи заповед на ректора проф. Димитър Димитров от днес.

Всички занятия ще се провеждат онлайн.

Всички масови мероприятия се спират, включително спортни, културни, публични лекции.

Заседанията на академичния, факултетните и катедрените съвети, които трябва да вземат неотложни решения, ще се провеждат онлайн.

Процедурите по заемане на академични длъжности, по придобиване на научните степени „доктор на науките“ и ОНС „доктор“, държавните изпити и защитите на дипломни работи да бъдат отложени или проведени онлайн, изисква заповедта.

До 27-и включително се забранява достъпът на студенти и външни посетители до учебните сгради на УНСС. Комуникацията със и между служителите ще се осъществява по телефон и и-мейл.

Отворен остава само главният вход на УНСС. Ако извънредна ситуация наложи отваряне на някой от другите, това ще става с разрешение на помощник-ректора или охраната.

Ограничава се и присъствието на служители в университета. Част от тях ще работят присъствено, част – от дистанция, онлайн, по предварително изготвени графици.

COMMENTS

WORDPRESS: 0