Увеличават заплатите на социалните работници от 2022 г.

Между 180 и 250 на сто от минималната заплата на страната ще получават социалните работници от 2022 г., предвижда проект на Наредба за стандарти

Между 180 и 250 на сто от минималната заплата на страната ще получават социалните работници от 2022 г., предвижда проект на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. Той е качен за обществено обсъждане вчера и е внесен от ресорния министър Деница Сачева. Срокът за обсъждане е до 31 октомври.

С документа се определят минималните размери на основните месечни заплати на служителите в социалната сфера за всяка една от групите длъжности в процентно съотношение към минималната работна заплата за страната (МРЗ).

Тези промени в заплатите трябва да влязат в сила от началото на 2022 г.

Днес, по време на конференция за дългосрочна грижа за възрастните хора, организирана от БЧК, Сачева коментира, че ако искаме да имаме по-високо качество на социалните услуги, това означава да имаме и по-добре заплатени хора, които да работят в системата.

Ето и част от промените:

Индивидуалната основна месечна заплата за ръководителите на социални услуги като терапия, рехабилитация и обучение за придобиване на умения не може да е по-ниска от 180 на сто от минималната заплата.

За специалистите, които са пряко ангажирани с предоставянето на тези услуги, се предлага минималното заплащане да е 160 на сто от минималната заплата за страната.

За ръководители на центровете от семеен тип за деца, възрастни, временно настаняване и т.н., се предлага минималната заплата да е най-малко 220 на сто от най-ниското възнаграждение в страната. Специалистите, които предоставят тези услуги, ще получават най-малко 190 на сто от минималната заплата за страната.

Личните асистенти ще получават най-малко 120 на сто от МРЗ.

Най-високи минимални размери на работните заплати се предлагат за служителите, които предоставят интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа. За ръководители на такива услуги минималната месечна заплата не може да е по-ниска от 250 на сто от установената за страната минимална заплата. Тези, които предоставят здравно-социални услуги, ще получат 220 на сто от МРЗ. Пряко ангажираните с обслужването на потребителите ще получат 160 на сто от минималната работна заплата за страната.

Регламентирано е също така, че размерите на възнагражденията на основните специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на социални услуги, не могат да надвишават с повече от 30 на сто размерите на възнагражденията на основните специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

По данни на Агенцията за социално подпомагане в момента над 16 000 социални работници са заети в услугите и се грижат за над 36 000 потребители.

COMMENTS

WORDPRESS: 0