С 2000 души е увеличен броят на починалите от пневмония през 2020 г.

С 2000 души е увеличен броят на починалите от пневмония през 2020 г.

Свръхсмъртността в България, която е на първо място в Европа по този показател, вече има ясни очертания. Над 8000 души повече в сравнение с 2019 г.,са

Свръхсмъртността в България, която е на първо място в Европа по този показател, вече има ясни очертания. Над 8000 души повече в сравнение с 2019 г.,са починали от пневмония, грип и болести на органите на кръвообращението.

124 735 души са починали през 2020 или с 16 662 повече от колкото през 2019. Данните на НСИ показват, че с Ковид 19 е станал причина за смъртта на 8854 човека, по-голяма част от които са мъже.

Данните на НСИ показват, че 84% от всички починали от Ковид са на възраст над 60 години. Което още веднъж повдига въпроса за нуждата от приоритетно ваксиниране на тези възрастови групи. В черната статистика влизат и 9 деца на възраст между 10 и 19 години.

Изключително неравномерно разпределение на смъртността от Ковид по области. Най-малко починали с доказано заболяване са в обл. Кърджали 64 на 100хил. души население. В Смолян, Силистра битката с Ковид са загубили най-много хора, съответно 179,1 и 175,9 на 100 хил. души население, което приблизително 3 пъти повече, отколкото в Кърджали.

Данните са изключително показателни за отделните райони, но все още не дават отговор, дали областите с най-ниска смъртност от Ковид са непременно с най-добър достъп до медицински грижи или пациентите изобщо не са имали достъп до тях и Ковид не е доказан като причина за смъртта.

Отговор на този въпрос дава така наречената Свръх смъртност. От общо завишените смъртни случаи през 2020г. (16662 ) едва около половината са били с доказан Ковид ( 8885).

От какво са починали останалите почти 8000 души, които се явяват извънредни на обичайната статистика. Данните на НСИ показват, че най-много увеличение има на починалите с болести н дихателната система. През 2019г. от този клас заболявания са починали 4193 човека, а през 2020г., – 6006, увеличението е значително.
Двойно е увеличен броят на починалите от пневмония и тройно на починалите от грип в сравнение с 2019 г.

Свръх случаите на пневмония и грип в отделните области ясно очертават проблеми. В Кърджали например, който е на последно място по смърт от Ковид, случаите на починали пневмония са увеличени почти два пъти. Разград се очертава, като облат, която е на челните места и по починали от Ковид и по увеличение на починали от пневмония. По подобен начин стоят нещата и за Силистра. София- град също бележи сериозен ръст на починалите от пневмония.

Другата основна причина за смърт през 2020г. са болести на органи на кръвообращението. Броят им се е увеличил с близо 6000 души в сравнение с предходната година.

Тук се отличават областите, които и през миналата година са били с най-високи стойности за смърт по тези причини, през 2020г., обаче броят се увеличил значително.

Цената на тестовете, късно дадената възможност за направления и лошото управление на кризата са дали резултат, за който огромен брой хора са платили с живота си?

Тук е редно да се запитаме, как и въз основа на какви данни са взимани решения, една голяма част от починалите от Ковид са останали недиагностицирани като такива?
Достатъчно ли е просто да определим едни болници с Х брой легла, без персонал и без апаратура, които да стоят полупразни през пика на пандемията и след това да заемем почетното 6-то място по смърт от Ковид в света?
Все реторични въпроси с един отговор – Българската пандемия не е управлявана успешно, ако изобщо може да се каже, че е управлявана. И без да се задълбочаваме, за това говори дори само фактът, че свръхсмъртността е почти равна официално починалите Ковид.

COMMENTS

WORDPRESS: 0