Съдът на ЕС задължи Фейсбук да заличава неприемливо съдържание в световен мащаб

Съдът на ЕС задължи Фейсбук да заличава неприемливо съдържание в световен мащаб

Правото на ЕС допуска да се разпореди на Фейсбук и останалите социални мрежи да премахват незаконно съдържание в световен мащаб, става ясно от р

Правото на ЕС допуска да се разпореди на Фейсбук и останалите социални мрежи да премахват незаконно съдържание в световен мащаб, става ясно от решение на Съда на Европейския съюз, оповестено днес.

Правото на Съюза също така допуска да се разпореди на доставчик на хостинг услуги като Фейсбук да премахва коментари, които са дословно идентични, а при определени условия — и смислово равностойни на вече обявен за незаконен коментар.

Решението на Съда на ЕС идва след дело, заведено от Ева Главишник-Пийешек – депутат в Националния съвет на Австрия и председател на парламентарната група на Зелените. Тя съди дружеството Facebook Ireland пред австрийските съдилища и иска да се разпореди на дружеството да заличи накърняващия честта ѝ коментар, публикуван от потребител във Фейсбук, както и дословно еднаквите и/или смислово равностойни твърдения.

Въпросният потребител на Фейсбук всъщност споделя на личната си страница статия от австрийското онлайн информационно списание „oe24.at“, озаглавена „Зелените: за запазването на минимален доход за бежанците“. Вследствие от това на тази страница се генерира умалено изображение на оригиналния сайт, съдържащо заглавието и кратко резюме на статията, както и снимка на Ева Главишник-Пийешек.

Същият потребител  публикува и коментар към статията, съдържащ думи и изрази, за които австрийските съдилища констатират, че накърняват честта на депутата, обиждат я и я оклеветяват. Публикацията е била достъпна за всеки ползвател на Фейсбук.

При това положение Върховният съд на Австрия отправя искане до Съда на ЕС да даде тълкуване на Директивата за електронната търговия.

Съгласно Директивата доставчиците на хостинг услуги като Фейсбук не отговарят за съхраняваната от тях информация, когато нямат сведения, че тя е незаконна, или когато действат експедитивно за отстраняването или блокирането на достъпа до тази информация, веднага щом получат такива сведения. Това освобождаване от отговорност обаче не е пречка да се разпореди на доставчика на хостинг услуги да прекрати или да предотврати нарушение, например като премахне незаконната информация или блокира достъпа до нея.

Директивата обаче забранява да се налага задължение на доставчиците на хостинг услуги общо да контролират информацията, която съхраняват, или активно да търсят факти или обстоятелства за незаконна дейност.

С днешното си решение Съдът отговаря на Върховния съд на Австрия, че Директивата за електронната търговия, чиято цел е да установи баланс между различните заложени интереси, допуска съдилищата на държава членка да могат да разпоредят на доставчика на хостинг услуги:

– да премахва съхраняваната от него информация, чието съдържание е дословно идентично на съдържанието на информация, обявена преди това за незаконна, или да блокира достъпа до тази информация, независимо по чия молба се съхранява тя;

– да премахва съхраняваната от него информация, чието съдържание е смислово равностойно на съдържанието на информация, обявена преди това за незаконна, или да блокира достъпа до тази информация, при условие че действията по контрол и търсене на информацията, за която е издадено това разпореждане, са така ограничени, че да се отнасят само до информация, която предава съобщение с по същество непроменено съдържание в сравнение с онова, по повод на което е направена констатацията за незаконност, и която включва указаните в разпореждането данни, и при условие че разликите във формулировката на това смислово равностойно съдържание в сравнение с формулировката на информацията, обявена преди това за незаконна, не биха могли да принудят доставчика на хостинг услугите да преценява самостоятелно това съдържание (така доставчикът може да използва автоматизирани техники и средства за търсене);

– да премахва посочената в разпореждането информация или да блокира достъпа до нея в целия свят в рамките на релевантното международно право, като съобразяването на международното право е задача на държавите членки.

COMMENTS

WORDPRESS: 0