Спират сайтове на фирми, представящи се за инвестиционни посредници

Спират сайтове на фирми, представящи се за инвестиционни посредници

Председателят на Софийския районен съд се е разпоредил за спиране на достъпа до интернет страници на фирми, представящи се за инвестиционни посредници

През декември миналата година КФН взе решение да изпрати искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и услуги, да спрат достъпа до четири интернет страници, описани в Решение на КФН 862-ИП/19.11.2020 г., припомнят от Комисията.

Списъкът със сайтове е публикуван на страницата на КФН.

Според решението на регулаторната комисия интернет страниците трябваше до 23 ноември 2020 г. да са преустановили предлагането на инвестиционни услуги, защото са на лица, които нямат право да извършват тази дейност.

Разпореждането на председателя на Софийски районен съд е в срок до 24 часа, смятано от 14.01.2021 г., да се спре достъпът от територията на България до 4-те изрично посочени в искането на КФН интернет страници.

COMMENTS

WORDPRESS: 0