Глупостите на анализаторите: София вече не е главният притегателен център за хората от страната, а Кърджали!

София вече не е главният притегателен център за хората от страната. №1 по механичен прираст за 2019 година е Кърджали, по данни на националната

София вече не е главният притегателен център за хората от страната. №1 по механичен прираст за 2019 година е Кърджали, по данни на националната статистика, които в анализ от Института за пазарна икономика определят като една от големите изненади.

Механичният прираст отразява миграцията на хората – заселвания минус изселвания, тоест подсказва нагласите на хората спрямо едно или друго населено място. Традиционно у нас, огромна част от общините имат отрицателен механичен прираст – изселванията са повече от заселванията, като само най-големите и някои специфични общини успяват да привлекат повече хора. През 2019 г. обаче има сериозни размествания, които са резултат от засилване на определени тенденции и появата на някои изненади.

97 общини в страната са с положителен механичен прираст през 2019 г. Както и през 2015 г., в година на местни избори има по-голямо раздвижване, тъй като част от хората се регистрират в новото населено място. По-интересни са обаче тенденциите отвъд ефекта на изборите. В абсолютен размер Столична община отново е лидер по механичен прираст – плюс 3230 души, но Кърджали и околните общини вече бият столицата.

Общо за област Кърджали механичният прираст за 2019 г. достига 5888 души. Водещи са общините: Кърджали – плюс 1483 души, Кирково – плюс 1263 души, Джебел – плюс 959 души, Ардино – плюс 801 души, Крумовград – плюс 745 души и Момчилград – плюс 601 души.

6 от първите 10 общини в страната по абсолютен размер на механичния прираст са в област Кърджали. Огромният ръст в никакъв случай не е само ефект от проведените местни избори, коментират от ИПИ и посочват факта, че през 2018 г. всички тези общини отново са имали много силен механичен прираст.

Районът около Пловдив също показва положителна тенденция. През 2018 г. по-малките общини около града са по-скоро на минус, но през 2019 г. обръщат тенденцията. Водеща остава община Пловдив с механичен прираст от плюс 1784 души.

На североизток, особено в района на Шумен, също се наблюдава приток на хора. Община Шумен вече устойчиво обръща тенденцията, като през 2019 г. има механичен прираст от плюс 502 души. Община Варна също традиционно има положителен прираст – плюс 350 души през 2019 г.

Най-големият отлив е в общините Сливен – минус 1053 души и Плевен – минус 843 души. Свищов също е на дъното с механичен прираст от минус 698 души. Като цяло по-белите петна на картата, където се губят най-много хора, отново са в по-голяма степен концентрирани на север. С някои малки изключение, в района от Видин до Ловеч и Плевен се наблюдават устойчиво повече изселвания спрямо заселванията. По-положителна е картината в района от Велико Търново до Варна, макар Дунавските общини да остават с отрицателен механичен прираст, в т.ч. и Русе.

COMMENTS

WORDPRESS: 0