След днешната акция на Росенец: Общината Бургас дава седмица на Доган да докаже, че обитава законно „сарая“

След днешната акция на Росенец: Общината Бургас дава седмица на Доган да докаже, че обитава законно „сарая“

Строителната ограда да бъде незабавно премахната и да се осигури свободен достъп на гражданите по общинската улица, водеща до плажа в Росенец.

Строителната ограда да бъде незабавно премахната и да се осигури свободен достъп на гражданите по общинската улица, водеща до плажа в Росенец.

Това е наредила Община Бургас, става ясно от съобщение до медиите, цитирано от Радио Бургас (пълният текст на съобщението – най-долу).

По-рано днес, след сигнали от граждани, съпредседателят на „Демократична България“ Христо Иванов бе отново на място, за да провери има ли достъп до общинския път и до ивицата.

Оказа се, че и пред двете са сложени строителни огради с табели „Строителен обект“ и „Частен имот“, но оградите са премахнати наполовина. Възможно е това да се е случило след анонса за пристигането на Иванов и негови сподвижници и журналисти.

По документи имотите на Росенец все още се водят строеж, припомни днес Христо Иванов.

От отговора на общината става ясно още, че общината призовава собственика, строителния надзор и строителя „в седем дневен срок да бъдат представени в съставените по време на строителството актове и протоколи за строежите в имота, с цел да се установи правомерно ли са обитавани“.

„Режимът за въвеждане в експлоатация на сградите в имота е регистрационен и към днешна дата в Община Бургас не са постъпвали заявления за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградите“, се казва в съобщението.

„Собственикът е уведомен, че ако не представи изисканите документи в посочения срок, Община Бургас ще предприеме действия по забрана ползването на сградите в имота и принудително премахване на строителната ограда, ограничаваща преминаването по общинския път“, отговарят от Общината. Пълният текст на съобщението:

Уважаеми колеги,

Община Бургас отново категорично заявява, че общинската улица никога не е водила до морския бряг, а до частен терен, което е видно и от актуалната кадастрална карта.
След решението на Общински съвет, с което беше отменен ПУП за местността Отманли, на 29 юли комисия от Община Бургас извърши проверка на място и констатира следното:

– Строителната ограда на строежа не е поставена съгласно одобрения План за безопасност и здраве. На строежа липсва информационна табела, съгласно чл. 13 от Наредба № 2.

– На строителната площадка не се извършват тежки строително-монтажни работи. Поставената ограда препятства преминаването през общинския път.

– Установен е бетониран път през съседен имот- публична държавна собственост, за който в Община Бургас не са издавани строителни книжа.

Предвид направените констатации е разпоредено:

o Строителната ограда да бъде незабавно премахната и да се осигури свободен достъп на гражданите по общинската улица.

o На собственика, строителния надзор и строителя е дадено предписание в седем дневен срок да бъдат представени в Община Бургас съставените по време на строителството актове и протоколи за строежите в имота, с цел да се установи правомерно ли са обитавани. Режимът за въвеждане в експлоатация на сградите в имота е регистрационен и към днешна дата в Община Бургас не са постъпвали заявления за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградите.

o Собственикът е уведомен, че ако не представи изисканите документи в посочения срок, Община Бургас ще предприеме действия по забрана ползването на сградите в имота и принудително премахване на строителната ограда, ограничаваща преминаването по общинския път.

С уважение:
Весела Йорданова
Директор „Връзки с обществеността“

COMMENTS

WORDPRESS: 0