Раздадоха българските научни оскари

В празничния ден на просветата и културата 24 май бяха раздадени наградите за съществен принос в областта на науката „Питагор“. Официалната цере

В празничния ден на просветата и културата 24 май бяха раздадени наградите за съществен принос в областта на науката „Питагор“. Официалната церемония бе предавана по БНТ1.

С наградите на министъра на образованието и науката за принос в науката „Питагор“ се удостояват български учени и научни колективи. Наградите са една от основните дейности в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 за стимулиране на учените към значими научни постижения и реализация на резултатите от фундаменталните и приложни научни изследвания.

От 2003 г. Министерството на образованието и науката връчва отличия на учени, научни колективи и организации за постижения в областта на науката и технологиите, определени от авторитетно жури, съставено от предишни носители на наградата.

Гост на церемонията са проф. Николай Денков, член-кореспондент на БАН и министър на образованието и науката, който произнесе поздравителна реч.

Авторитетното жури с председател проф. Костадин Костадинов отличи ярки личности, млади таланти, добри екипи в областта на науката в общо 6 категории:

Голяма награда „Питагор“ за млад учен

Заради силната конкуренция тази награда  бе връчена на двама млади учени –  д-р Венелин Тодоров и Мария Ивановска .

Д-р Венелин Тодоров е главен асистент в Института по математика и информатика при БАН. Той работи активно в области като квантова механика, изкуствен интелект, финансова математика, екология и други. Постиженията му са свързани с приложение на математиката в други науки. математическо информационно моделиране, както и моделиране на сложни системи.

Доктор Мария Ивановска е главен асистент по клинична имунология в Медицинския университет в Пловдив, защитава дисертация на тема имунологична реактивност при остър и хроничен стрес и работи активно в тази сфера. Получените резултати от нейното изследване намират клинично приложение за диагностика на остър и хроничен стрес и промените, които настъпват в имунната система.

Награда „Питагор“ за научен колектив с успешна експлоатация и трансфер на научни резултати в полза на индустрията и/или обществото

Тази награда получава и единственият номиниран – Висшето военно училище „Никола Вапцаров“ – Варна.

Научният колектив на висшето военноморско училище обединява 32 учини, които работят в областта на експлоатацията и трансфера на научни резултати в полза на морската индустрия и трансформацията на морския сектор. Усилията на висшето военноморско училище са насочени към изграждане на научна инфраструктура и формиране на технологично издържани изследователски екипи.

Награда „Питагор“ за решаване на обществени предизвикателства

Достоен лауреат на тази награда стана професор доктор Ивайло Търнев.

Проф. Търнев завежда клиниката по нервни болести към Университетската болница Александровска и е ръководител на експертен център по генетични нервни и метаболитни болести, председател на Българското дружество по нервно-мускулни заболявания.

Професор Търнев работи в областта на общественото здравеопазване и подобряване достъпа на уязвими малцинства до по-добро здравеопазване. Той въвежда и утвърждава професията здравен медиатор в България. Разработва и реализира програми за ранна диагностика на различни заболявания.

Награда „Питагор“ за научен пробив

В категорията пробив в науката бяха номинирани:

  1. Гл. ас. д-р Цветан Василев от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, който изследва историческия трактат на архиепископ Петър Богдан Бакшич, францискански монах и мисионер, автор на първата българска история от новото време, а резултатът от проучванията на д-р Цветан Василев е публикуван в двутомник в края на 2020 година.
  2. Стойчо Язаджиев, професор във Физическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски както и в Института по математика и информатика при БАН, резултатите от работата на професор Язаджиев отварят прозорец към нов клон в теоретичната астрофизика и в частност физиката на черните дупки.
  3. Светла Данова, професор и ръководител на лаборатория „Микробна генетика на млечнокисели бактерии и пробиотици“ в Института по микробиология при БАН, член на международната мрежа на института Пастьор, Париж. Откритията на професор Данова ни дават възможност не само да запазим вековните си традиции, гарантирали здраве и дълголетие на поколения българи, но и да създадем цяла нова палитра от лечебни профилактични и здравословни съставки в препарати и хранителни добавки.

Наградата в тази категория е връчена на професор Светла Данова от Института по микробиология „Стефан Ангелов“.

Награда „Питагор“ за фирма с най-много инвестиции в научна дейност и развитие

За втори път наградата в тази категория получава компанията „Комак Медикъл“ с основател и изпълнителен директор д-р Милен Врабевски. Екипът на компанията работи пет години, търсейки на нови решения на здравни и обществени предизвикателства, свързани с дихателната система на човека. К

Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката

В тази категория номинираните бяха:

  1. Доцент д-р инж. Александър Крумов от Института по микробиология „Стефан Ангелов“, работи в областта на биотехнологиите, очистката на отпадни води и използване на водорасли с цел решаване проблемите на глобалното затопляне.
  2. Проф. дхн Людмил Антонов от Института по електроника към БАН. Работи в областта на молекулярната спектроскопия, използвана за бърз контрол на храни напитки и етерични масла, сухи дроги и лекарствени средства, тези системи за анализ и контрол са използвани за експресен недеструктивен анализ на сушени български билки, български вина и ароматични продукти от българската маслодайна роза. Разработил е уникална методология за анализ на сложни равновесни системи с приложение при дизайна на нови функционални материали във високите технологии и за създаването на нови биологично активни молекули.

Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката получи професор Людмил Антонов.

COMMENTS

WORDPRESS: 0