Проф. Минасян: В България има напрежение между богати и бедни

Разслоението е добро до определено равнище. Ако се прескочи този праг, вече става лошо, защото започва да се натрупва напрежение в обществото между

Разслоението е добро до определено равнище. Ако се прескочи този праг, вече става лошо, защото започва да се натрупва напрежение в обществото между бедни и богати. Това каза проф. Гарабед Минасян от Института за икономически изследвания към БАН пред телевизия „Блумбърг“.

„Ако погледнем данните, които Евростат ежегодно подготвя, или кофициента на Джини, който измерва степента на разслоение на обществото, там има някакво средно равнище. Това равнище е около 22-23% и показва съотношение между бедни и богати. Колкото е по-висок този коефициент, толкова по-силно е разслоението“, каза икономистът.

Той добави, че колкото по-силно е разслоението на обществото, толкова по-голямо е напрежението вътре в обществото.

„Ако е прекалено ниско – така, както беше при социализма у нас, тогава пък няма стимули за полагането на по-голям труд. Практиката е показала, че някакво равнище от порядъка на около 23-25% действа стимулиращо за икономическия прогрес“, смята Минасян.

Според него, в България този процент е около 28-29%.

„Този коефициент на разслоение у нас е най-висок в целия ЕС. А това подсказва, че сме прехвърлили тази граница, която може да се счита като стимулираща икономическия растеж. Вече започва да се проявява определено вътрешно социално напрежение“, посочи още професорът.