Променят таксите за регистрационните номера, 1000 лв. вместо 7000 лв. за кола с 6 или 7 цифри

Правителството прие промени в Тарифа №4 за таксите за регистрационни номера, които събират МВР по Закона за държавните такси. С решението се пра

Правителството прие промени в Тарифа №4 за таксите за регистрационни номера, които събират МВР по Закона за държавните такси. С решението се правят следните промени:

1. За регистрационен номер по ал. 1, т. 3 (за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с четири еднакви цифри в поредния номер) – 300 лв. вместо 1000 лв.

2. За регистрационен номер по ал. 1, т. 4 (за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с комбинация от цифри: „аа-вв“; „ав-ва“; „ав-ав“, където „а“ и „в“ са различни числа от 0 до 9, и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание) – 200 лв. вместо 30 лв.

3. За регистрационен номер по ал. 1, т. 5 (за право на ползване на табели е регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри по желание) – 1000 лв. вместо 7000 лева.

4. За регистрационен номер извън случаите на ал. 1, т. 3, 4 и 5 на чл. 26 от Тарифа № 4 – 100 лв. вместо 50 лв.

С преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, в ЗДвП е създаден нов член, съгласно който преди прехвърляне на собствеността на регистрирано моторно превозно средство собственикът на прехвърляното МПС може да подаде заявление за запазване на регистрационния му номер за регистрацията на друго превозно средство от същата категория и прекратяване на регистрацията на превозното средство, като заплати такса.

COMMENTS

WORDPRESS: 0