Премиерът: По една минимална заплата за семейства с деца до 14 г.

Премиерът: По една минимална заплата за семейства с деца до 14 г.

Премиерът Бойко Борисов обяви, че семействата с деца до 14 години ще получават месечно по една минимална заплата. "Подкрепяме семействата с деца до

Премиерът Бойко Борисов обяви, че семействата с деца до 14 години ще получават месечно по една минимална заплата.

„Подкрепяме семействата с деца до 14 години, като им осигуряваме право на месечна целева помощ по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

Помощта ще е в размер на една минимална работна заплата. На нея ще могат да разчитат родителите, които не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност за платен годишен отпуск. За прилагането на новата мярка за справяне с последиците от COVID-19 осигуряваме по 20 милиона лева на месец. Във времена на безпрецедентно изпитание като пандемията от коронавируса това е добро решение за работещите родители“, написа премиерът във Фейсбук и публикува видео от днешното правителствено заседание, проведено неприсъствено:

В правителственото прессъобщение относно решението се уточнява, че семейство ще има право на помощта в случай, че двамата или единият от работещите родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск. Същото право ще имат и родители, които отглеждат сами децата си.

Промяната е направена с изменение в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

За новата мярка за преодоляване на последиците от COVID ще отидат 85 млн. лв.

За семейства с едно дете размерът на месечната помощ ще е равен на минималната работна заплата – 610 лв. до края на 2020 г. За семейства с две и повече деца помощта ще е 150 на сто от минималната заплата или 915 лв. до края на 2020 г. Тя ще се отпуска в случай, че децата се обучават дистанционно в електронна среда или не посещават детски ясли и детски градини, както и предучилищни групи поради въведените ограничения за борба с пандемията от коронавируса.

Право на новата помощ ще имат и семействата, в които двамата или единият от родителите са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или в случай, че размерът на обезщетението е по-малък от минималната заплата. Месечна помощ ще могат да получат и семейства, в които двамата или единият от родителите се самоосигуряват, но не могат да работят поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. За отпускане на помощта средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението-декларация, следва да бъде по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.).

Месечната помощ ще се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца, спрямо които е предприета временна мярка за закрила по Закона за закрила на детето, ако семействата отговарят и на другите условия за отпускане на помощта.

Този пореден сериозен харч идва на фона на „заплахата“ от самия премиер, че ни чака много тежка зима, че тепърва ще ни удари икономическа криза заради коронавирусната пандемия. Този бе един от аргументите му да не подава оставка въпреки едномесечните вече протести – че нямало друг толкова подготвен човек, който да прекара държавата през тези „иглени уши“.

COMMENTS

WORDPRESS: 0