Президентът свика заседание на КСНС

В президентството започна свиканото от държавния глава Румен Радев заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата е противодействие

В президентството започна свиканото от държавния глава Румен Радев заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата е противодействието на корупцията по високите етажи на властта и необходимостта от мерки в тази насока.
Това е второто заседание на Консултативния съвет, свикано от президента Румен Радев, по темата с борбата с корупцията. На 17 октомври 2017 г. членовете на КСНС декларираха, че е необходим комплексен подход, който наред с превенцията, да се фокусира и върху разкриването, разследването и реализирането на наказателна отговорност; нормативна база, която да обхваща всички аспекти на превенцията, противодействието и борбата с корупцията; ефективни институции и механизми, както за превенция и пресичане на корупционни практики, така и за своевременно разкриване и разследване на корупционни престъпления. Според президентството обаче тези постановки не са заложени в цялост в приетия антикорупционен закон, на който държавният глава наложи вето.