Президентът Радев спря с вето ограничаването на „дивото къмпингуване“ по Черноморието

Президентът наложи вето върху два параграфа в промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, съобщиха от администрацията на държавн

Президентът наложи вето върху два параграфа в промените в
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, съобщиха от
администрацията на държавния глава. В мотивите си държавният
глава заявява, че не се противопоставя на опита да бъдат
въведени правила, нормативи и стандарти, както изрично повелява
чл. 55 от Конституцията, прокламиращ основното право на
здравословна и благоприятна околна среда.

Според президента обаче, режимът за „диво къмпингуване“ става
по-рестриктивен, като се въвеждат значителни ограничения в
сравнение с досегашния ред. Тази промяна е предложена между
двете гласувания на законопроекта, без обществено обсъждане,
което оставя без отговор редица въпроси. Президентът
подчертава, че ограниченията за „диво къмпингуване“ по
Черноморието са вече в закона, а местата, където ще може да се
къмпингува, не са определени. Не са определени и условията за
ползване и престой в тези места, т.е. няма ги стандартите и
нормативите, които са изрично предвидена в Конституцията
гаранция за осъществяването на основното право на чиста околна
среда.

Тази промяна е предложена между двете гласувания на
законопроекта, без обществено обсъждане. Президентът
подчертава, че ограниченията за „диво къмпингуване“ по
Черноморието са включени в закона, а местата, където ще може да
се къмпингува, не са определени. Не са определени и условията
за ползване и престой в тези места. Това означава, че няма
стандартите и нормативите, които гарантират основното право на
чиста околна среда.

„При липсата на яснота за капацитета на местата, разрешени за
разполагане на палатки, кемпери или каравани, не може
категорично да се твърди, че е намерена най-щадящата мярка за
постигане на желания резултат – опазването и възпроизводството
на околната среда“, пише в мотивите на държавния глава.

Ето и пълния текст на Мотивите за връщане за ново обсъждане в
Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приет от 44-то Народно събрание на 13 юни 2019 г.

М О Т И В И

Не се противопоставям на опита да бъдат въведени правила,
нормативи и стандарти, както изрично повелява чл. 55 от
Конституцията, който прокламира основното право на здравословна
и благоприятна околна среда. Спазването на такива нормативи и
стандарти е гаранция за опазването и възпроизводството на
околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа
и разумното използване на природните богатства на страната ни
съгласно чл.15 от Конституцията.

Регламентацията на досегашното „диво къмпингуване“ е в
по-либерален режим, отворен към близостта до природата, който е
трябвало да бъде уреден със Закона за туризма или други закони.
Със ЗИД ЗУЧК режимът става по-рестриктивен, като се въвеждат
значителни ограничения в сравнение с досегашния ред. Тази
промяна е предложена между двете гласувания на законопроекта,
без обществено обсъждане, което оставя без отговор редица
въпроси. Какъв е броят на лицата, които ще бъдат засегнати от
промените? Ако всички притежатели на каравани, кемпери,
любители на палатки и др., отидат в съществуващите на
категоризирани къмпинги по Крайбрежието, защото искат да
летуват по този начин на българското море, ще има ли място за
всички тях? Правени ли са проучвания и разчети за капацитета на
категоризираните къмпинги? Без отговори на тези въпроси не може
да се приеме, че новият рестриктивен режим е пропорционална
мярка.

Освен рестриктивни правила, с § 9 от приетия закон се
въвеждат и строги санкции за тяхното нарушаване. При липсата на
яснота за капацитета на местата, разрешени за разполагане на
палатки, кемпери или каравани, не може категорично да се
твърди, че е намерена най-щадящата мярка за постигане на
желания резултат – опазването и възпроизводството на околната
среда. Налага се извод за несъразмерност между високите и
строги санкции към гражданите и липсата на строгост към
дължимата грижа от страна на държавата. Стандартите и
нормативите все още не са установени, както повелява
Конституцията (чл. 55), но високите глоби вече са разписани в
закона.

Конституцията изисква от гражданите като тяхно основно
задължение да пазят околната среда (чл. 55, изр. 2), но изисква
и от държавата да се ангажира в осигуряването на опазването и
възпроизводството на околната среда. Ограниченията за „диво
къмпингуване“ по Черноморието са вече в закона, а местата,
където ще може да се къмпингува, не са определени. Не са
определени и условията за ползване и престой в тези места, т.е.
няма ги стандартите и нормативите, като изрично предвидена в
Конституцията гаранция за осъществяването на основното право на
чиста околна среда.

Уважаеми народни представители,

По изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал.
1 от Конституцията на Република България да върна за ново
обсъждане § 2 и 9 от Закона за изменение и допълнение на Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие, приет от 44-то
Народно събрание на 13 юни 2019 г. 

COMMENTS

WORDPRESS: 0