Правителството се зае със собствеността и финансирането на медиите

Работната група трябва да предложи ясен механизъм за разкриване на крайния собственик на доставчика на съответната медийна услуга и източниците му н

Работната група трябва да предложи ясен механизъм за разкриване на крайния собственик на доставчика на съответната медийна услуга и източниците му на финансиране

 

Кабинетът реши да създаде работна група, която да изготви промени в действащите закони относно собствеността и финансирането на медии и тяхното разпространение.

Работната група трябва да предложи ясен механизъм за разкриване на крайния собственик на доставчика на съответната медийна услуга и източниците му на финансиране, отговорния държавен орган, който ще прилага механизма, както и размера на санкциите, в случай на неизпълнение на задълженията на адресатите на законопроекта, съобщиха от Министерски съвет след днешното правителственото заседание.

Групата трябва да предложи също законово допустим начин за сезиране от компетентен държавен орган на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и да регламентира нейно задължение за периодично изготвяне на секторни анализи на медийния пазар в страната, обхващащи всички медии. В случай, че Комисията установи, че конкуренцията на медийния пазар е ограничена или нарушена, да бъде създаден механизъм за нейното възстановяване.

В работната група по изготвянето на законодателните промени ще бъдат включени министрите на икономиката, на финансите и на културата и определени от тях експерти.

На работната група се възлага в 14-дневен срок от приемането на това решение обосновано и мотивирано да сезира КЗК за извършване на секторен анализ на медийния пазар в страната, при който да се изследват неговите характеристики и структура, участниците, степента на пазарна концентрация, динамиката в сектора, нормативната уредба, саморегулациите и да бъдат направени изводи за състоянието на конкурентната среда, се казва още в съобщението.

Преди около месец депутатът от ДПС и медиен издател Делян Пеевски внесе в парламента проект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Той предвижда всички медии (не само печатните, както е сега по закон – б.р.) да депозират пред Министерството на културата информация кои са собствениците им. Освен това е предвидено да се депозират всички приходи извън рекламата и банковите заеми –  става дума за финансиране от неправителствени организации, дарения и други, както и сезиране на КЗК, ако се установи, че един собственик държи поне 1/3 от пазара на разпространението.

Законът „Пеевски“ обаче още не е внесен за разглеждане в медийна комисия.