Поне 20% процента от конфискуваното от държавата престъпно имущество ще отива за грижи към нуждаещи се

Поне 20% от прибраното от държавата престъпно имущество ще отива след това за грижи към социално слабите и хората в неравностойно положение. Това пред

Поне 20% от прибраното от държавата престъпно имущество ще отива след това за грижи към социално слабите и хората в неравностойно положение. Това предвиждат приетите от депутатите на първо четене поправки в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Мотивът за тази стъпка е да се потвърди, че гражданската конфискация е насочена не само към борбата с организираната престъпността, а е във връзка и с възстановяването на справедливостта в обществото, пише „Монитор“.

С промените се сваля и прагът на несъответствие между доходи и притежавано имущество, след превишаването на който се стартира процедура по отнемане. В момента той е 250 000 лв., като се смъква на 120 000 лв. и ще касае последните 10 години. Според вносителите сегашната сума е твърде завишена на фона на динамичната промяна в цените на недвижимите имоти, автомобилите и доходите.

Освен това поправките дават и повече правомощия на инспекторите на специализираната комисия за отнемане на бандитско имане. Предвижда се те вече да могат да правят претърсване и изземване, както и да снемат обяснения от проверяваното лице и неговите близки. Ще могат също така да изискват от съответните дружества разкриване на застрахователна тайна. До момента затрудненият достъп до такава спъва сериозно проверките.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0