Подобряват се условията за разпространение и продажба на печатни издания

„Български пощи” ЕАД ще извършва разпространение и продажба на печатни издания в страната. Целта на приетото от Министерския съвет решение е с

Подобряват се условията за разпространение и продажба на печатни издания

„Български пощи” ЕАД ще извършва разпространение и продажба на печатни издания в страната. Целта на приетото от Министерския съвет решение е създаването на предпоставки за по-добри условия за разпространение и продажба на печатни издания на територията на страната.

По този начин съществуващата и към момента конкуренция на пазара ще се подобри чрез участието на държавно дружество, притежаващо индивидуална лицензия за универсален пощенски оператор.

Държавата осигурява възможност издателите на печатни произведения да имат достъп до крайния потребител, при предварително оповестени, ясни и точни условия за всеки един от тях.

Като прилагат еднакви за всеки издател критерии при разпространението, държавата чрез своето дружество ще бъде гарант, че достъпът до информация в печатните издания ще бъде своевременен и безпрепятствен.

„Български пощи“ ЕАД е еднолично търговско дружество със 100% държавно участие в капитала. Операторът разполага с необходимата клонова мрежа и човешки ресурси, чрез които ще се осигури ефективното разпространение в цялата страна.

COMMENTS

WORDPRESS: 0