Парламентът прие бюджета на НЗОК, парите за здраве ще са с 400 млн. лева повече

Парламентът окончателно прие бюджета на здравната каса. Общата сума на разходите и трансферите по бюджета на Касата за следващата година е 4,7 м

Парламентът окончателно прие бюджета на здравната каса. Общата сума на разходите и трансферите по бюджета на Касата за следващата година е 4,7 млрд. лв. Това са с близо 400 млн. лв. повече от парите за здраве тази година.

На дебатите на второто четене първоначалната версия на бюджета беше променена. За здравноосигурителни плащания за първична извънболнична помощ бяха предвидени 244 млн. лв., за специализирана извънболнична помощ – 264 млн. лв., а за медико-диагностична дейност – 94 млн. лв. По предложение на ГЕРБ парите бяха бъдат увеличени за сметка на резерва на касата. Допълнителни 6 млн. лв. бяха отпуснати за плащания за първична извънболнична медицинска помощ, 3 млн. лв. за здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична помощ и 3 млн. лв. за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност.

Депутатите преразпределиха и 99, 9 млн. лв. за лекарствени продукти по предложението на Александър Иванов от ГЕРБ. Парите бяха предвидени за лекарства, които са изключение от общия механизъм за даване на отстъпки. 68 млн. лв. отидоха за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специализирани медицински грижи, и за домашно лечение на територията на страната. 31, 9 млн. лв. ще бъдат дадени за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и животозастрашаващи кръвоизливи, спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, в условията на болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на медицинските услуги.

Депутатите решиха започналото лечение на онкологично и онкохематологични заболявания преди навършване на 18-годишна възраст да продължи да се заплаща до приключването му. От БСП предлагаха лечението на децата да продължи в същото болнично заведение, в което е започнало, но това не бе прието.

Здравната вноска остава 8 %.

Основен критик на бюджета на управляващите беше проф. Георги Михайлов от БСП, който заяви, че твърде много са въпросите. Социалистите искаха държавните пари за здраве да бъдат увеличени от 4, 7 млрд. лв. на 4, 9 млрд. лв. Михайлов каза, че въпреки, че системата е нереформирана, “публичните средства, които се отделят в България отстъпват значимо на тези, които се отделят в целия ЕС“.

Д-р Нигяр Джафер от ДПС посочи, че при първото четене на бюджета всички са се обединили около становището, че трябва да се отделят повече средства за превенция, скрининг и ранна диагностика, “защото е прекалено скъпо да се лекуват в късен стадий заболявания”. Тя добави, че ГЕРБ са надхвърлили очакванията на ДПС, които са предложили да има 5 млн. повече за първична извънболнична помощ, но управляващите са предложили 6 млн.лв.

COMMENTS

WORDPRESS: 0